348 - Format of Notated Music (R)

Form av musiktryck är den musikaliska och fysiska layouten av det innehåll av resursen som presenteras i notskrift.

Då flera termer från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält ‡a eller ‡b av samma fält. Termer från olika listor redovisas i varsitt 348-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

#  Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

#  Odefinierad

Delfält

a Term för form av musiktryck (R)

b Kod för form av musiktryck (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för kontrollerade termer (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

348 ## ‡a vocal score ‡a piano conductor part ‡a part

348 ## ‡a vocal score ‡b [code for vocal score] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a piano conductor part ‡b [code for piano conductor part] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a part ‡b [code for part] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a score ‡b [code for score] ‡2 [code for source vocabulary]