Aika: 13.9.2017 klo 9:30-11:30

Paikka: https://connect.funet.fi/tuuli/

Paikalla:

Mari Elisa Kuusniemi, Sari Räisänen, Susanna Nykyri,  Arja Halkoaho, Marja Kokko, Kenneth Kahri, Turkka Näppilä
(Poissa: Miki Kallio)

Agenda

Osallistujien esittely

i. tarpeet ohjeelle omasta näkökulmasta
MEK: toimii kaikilla tieteenaloilla, alun perin terveystieteen kirjastosta, tutkijoiden ohjeistaminen erityisalaa, erikoistunut tutkimusdatassa terveystieteellisiin aineistoihin. Tutkijoiden valmiuksissa suuria eroja. Tutkimuksen suunnitteluvaihetta erityisesti tarpeen ohjeistaa.
Sari: tutkijatausta, ATT-hankkeen myötä tarve ohjeille näyttäytynyt entistä suurempana. Datan avaaminen haastaa aiemmat käytännöt.
Marja:  kuuluu JY:n Eettiseen toimikuntaan, katsoo mm. rekisteri- ja tietosuojaselosteita. Tutkijat tarvitsevat tietoa em. asioista ja uudesta Tietosuoja-asetuksesta.
Susanna: tutkijatausta, kouluttaa DMPTuuli-työpajoissa ja tohtorikoulussa HY:n humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla, kommentoi DMPsuunnitelmia, Tuuli-ohjeiden kehittämistyössä (HY:n perusohjeet, historian alan lisäohjeet). (Myös datametriikan suunnittelu ja tutkimuksen arviointi.)
Turkka: datan hallinnan asiantuntijana projekteissa ja kehittää tiedekunnissa tutkimusdataan liittyviä asioita. Tutkijoilla melko hyvä perustietämys, mutta EU:n uusi Tietosuoja-asetus aiheuttaa suurta epätietoisuutta.
Kenneth: tutkijat eivät tiedä mitä ohjeita on, miten aineistojaan pitäisi käsitellä ja missä aineistoja voi käsitellä. Tutkijoilta selosteiden täyttäminen usein sujuu, mutta datan käsittely saattaa olla voimakkaastikin ristiriidassa selosteissa luvatun kanssa.
Arja: kehittämispäällikkö KYSin Tiedepalvelukeskuksessa. Vastaa tutkimuseettisen toimikunnan toiminnasta ja joka päivä tekemisissä tietosuojan kanssa. Tausta terveystieteissä. Tutkijat tarvitsevat kaikkeen ohjeita. Terveystieteissä paljon arkaluonteista tietoa. Myös kansainvälinen yhteistyö ja isot datapankit vaativat ohjeistusta.

  1. DMPTuulin esittely

MEK esitteli (https://www.dmptuuli.fi/)
Kohta 4.1 How will ethical issues be managed? koskee erityisesti tätä ryhmää.
Tuulissa ohjeet lyhyitä ja napakoita, mukana linkkejä tärkeimpiin lisälähteisiin. Voi olla esimerkkityyppisiä lauseita ja parhaiden käytäntöjen kuvauksia. Organisaatiotasolla yleensä myös yhteystiedot tahoihin, joista saa tukipalveluita.
Myös tämän työryhmän hyvä esittää, mistä saa lisätukea ja -apua.
Keskustelua:


2. Työryhmän tavoitteista ja toimintatavasta keskustelu


3. Aikataulun hahmotelma

Seuraava kokous 12.10., jolloin

Tammikuussa 2018 workshop Helsingissä. Kutsutaan mahd. myös työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita. Pvm doodlataan. (Tiistait eivät sovi Arjalle)

Varsinaisen ohjeen kirjoittaminen alkuvuonna 2018.

Ohjeiden ensimmäisen version julkistus maalis-huhtikuussa 2018.

Ohjeista syytä tiedottaa samantien. Sari, MEK, Susanna laativat tiedotteen, ensin työryhmälle kommenttikierrokselle.