787 - Länkfält - Annat samband (R)

Används för att länka till poster för sammanhörande resurs av annan typ än de i 760-786 angivna.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Typ av samband

# "Härtill anknuten publikation: "

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i ‡i

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID.

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relationskod (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a HELECON international ‡h [Elektroninen aineisto] : ‡b European and international economic and business administration information / ‡c Helsinki School of Economics and Business Administration.
787 0# ‡t Helecon uutiset ‡x 1239-9353
787 0# ‡t Helecon news ‡x 1455-6529

245 00 ‡a Empire State report.
787 1# ‡a Empire State report (1982) ‡x 0747-0711 ‡w (DLC)###84647292# ‡w (OCoLC)8541622
787 1# ‡t Empire State report weekly ‡x 0745-8622 ‡w (DLC)###84647299# ‡w (OCoLC)9403759