028 - Editionsnummer (R)

Utgivare tilldelar formaterade nummerbeteckningar för musikupptagningar, musiktryck och videogram. Om beteckningen avviker från den givna formen, anges det i fält 500 (Anmärkning --  Allmän).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av editionsnummer

0 Utgåvans nummer (editions-/fonogramnummer för musikupptagningar)

1 Matrisnummer
Nummer på master för upptagningens/inspelningen.

2 Plåtnummer (musiktryck)
Nummer tilldelat av utgivaren.

3 Editionsnummer eller annat musiknummer (musik)

4 Videonummer

5 Annat editionsnummer

Andra indikator (Ind. 2) Numret redovisas i anmärkning/biuppslag

0 Ingen anmärkning eller biuppslag

1 Anmärkning och biuppslag

2 Anmärkning, inget biuppslag

3 Biuppslag, ingen anmärkning

Delfält

a Editionsnummer m.m. (NR)

b Utgivare (NR)

q Specificerande information (R)
Innehåller information som hör samman med numret, t.ex. delen som numret gäller.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

 Exempel

028 01 ‡a KIDS0197

028 00 ‡a 89023-L

028 01 ‡b Fazer Records ‡a 3984-22086-2 ‡q (CD)

028 01 ‡b Fazer Records ‡a 3984-22086-4 ‡q (C-kas.)

028 11 ‡a LVM72381

028 11 ‡b Deutsche Grammophon Gesellschaft ‡a 256A090

028 21 ‡a S9432

028 21 ‡b Breitkopf & Härtel ‡a B&H8797

028 41 ‡b MGM/UA ‡a MV600167

028 41 ‡b Vidmark Entertainment ‡a VM5108