588 - Intern anmärkning om katalogiseringskälla (R)

Informationen används för reproduktion och kontroll av postens metadata.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

# Uppgift saknas

0 Katalogiseringskälla

1 Senaste utgåva

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

588 ## ‡a Katalogiseringskälla: 1977, nro 2.

588 ## ‡a Nimeke WWW-sivulta, kuvailu perustuu 6.7.2006 arkistoituun versioon.