Emigranttilehdet ovat venäjänkielisiä kausijulkaisuja, joita venäläiset emigrantit ovat julkaisseet Venäjän rajojen ulkopuolella. Tälle sivulle on koottu emigranttilehtiin
liittyvää aineistoa: Slavicasta löytyvät emigranttilehtiä käsittelevät hakuteokset ja bibliografiat sekä aiheeseen liittyviä kiinnostavia linkkejä.

Hakuteokset

 

Bibliografiat

 

 

 


Emigranttilehdet verkossa

www.emigrantica.ru
www.emigrantika.ru

Toisiaan täydentävät sivustot, joihin kerätty tietoa emigranttilehdistä. Emigrantica on Дом русского зарубежья им. А. Солженицына-säätiön ylläpitämä sivusto,
jossa emigranttilehtiä voi selata ilmestysmaittain tai aakkosjärjestyksessä. Sivustolla on lehtien bibliografiset tiedot sekä sijaintitiedot. Emigrantika-sivustolta löytyy
kattava lista Pariisissa ilmestyineistä emigranttilehdistä sekä linkit niiden digitoituihin versioihin.

 

http://librarium.fr/

Sivustolle on digitoitu Pariisissa, Berliinissä, Harbinissa, Konstantinopolissa ja Riiassa ilmestyneitä emigranttilehtiä vuosilta 1920-1939. Sivuston pääsisältönä ovat
värilliset, kuvitetut lehdet, ja uusia kuvia päivitetään sivustolle jatkuvasti. Sivustolta löytyy tilasto, jonka avulla sivustolle digitoituja lehtiä voi selata ilmestymispaikan
ja -ajankohdan mukaan.

 

Presse d'immigration russe

Sivusto on digitaalinen kirjasto, jolta löytyy BDIC:n (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine) digitoimia painatteita, arkistoaineistoa, piirroksia,
maalauksia, valokuvia, julisteita. ”Presse d'immigration russe”-kokoelmasta löytyy digitoituja emigranttilehtiä ensimmäisen maailmansodan ajalta. Sivuston käyttäminen
vaatii kärsivällisyyttä, eivätkä digitaaliversiot ole yhtä laadukkaita kuin librarium.fr-sivustolla.

 

Возрождение

Princetonin yliopiston sivuilta löytyy digitoituna «Возрождение»-emigranttilehteä (3827 numeroa kesäkuusta 1925 kesäkuuhun 1939). Kyseessä on venäläisten emigranttien
Pariisissa julkaisema sanomalehti, joka ilmestyi päivittäin vuosina 1925–1935 ja viikoittain vuosina 1936–1940. Kustantaja A. O. Gukasov.