Haku sovellusohjeesta

Sisällysluettelo

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä

15. Asiasanakentät (6XX)

 

ASIASANAKENTTIEN ENSISIJAINEN OHJE ON SISÄLLÖNKUVAILUN ASIANTUNTIJAVERKOSTON julkaisema Sisällönkuvailuohje, jonka uusin versio on julkaistu 22.11.2012.

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

 


600 - HENKILÖNNIMI ASIASANANA (T)

Käytetään, kun asiasanana on henkilö tai teos, jolla on henkilötekijä. Tekijyyteen liittyvät henkilölisäkirjaukset tallennetaan kenttään 700.

2. indikaattorin arvo on yleensä 4, koska henkilönnimet eivät kuulu YSA:an eivätkä MUSA:an.

‡a - Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai etunimien ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä käytetään vain etukirjaimia, kirjainten väliin tulee tyhjälyönti. Etukirjaimen perään tulee piste.

‡c - Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista nimeä. Osakenttään tallennetaan tietoja esim. henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä. Sukunimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.

‡d - Aikamääreillä tarkoitetaan henkilön syntymä- ja kuolinvuotta. Tietosuojavaltuutetun 2012 tekemän päätöksen mukaan syntymä- ja kuolinvuodet saavat näkyä kaikissa tietokannoissa. Jos henkilö itse pyytää vuosien poistamista, ne poistetaan näkyvistä.

‡e - ‡4 - Funktiomerkintä ‡e voidaan tarvittaessa lisätä myös kenttään 600. Funktiokoodia ‡4 ei suositella käytettäväksi. Samaan nimeen ei saa lisätä useita funktioita.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten.

Kaikkia yhtenäistetyn nimekkeen osakenttiä voidaan käyttää tekijä-nimeke-kirjauksissa. Tekijä-nimeke-kirjauksissa vain päävastuullinen tekijä voidaan liittää teoksen nimekkeeseen. Nimeke on tässä alkukielisessä, auktorisoidussa muodossaan.

Esimerkkejä (musiikkiaineisto)

600 14 ‡a Sibelius, Jean.
(Sibelius-dokumentti DVD:llä) 

600 14 ‡a Saariaho, Kaija ‡x haastattelut.
(Säveltäjähaastattelu DVD:llä)

600 14 ‡a Sibelius, Jean, ‡e säv. ‡t Sinfoniat, ‡n nro 7, op105, ‡r C-duuri.
(Kapellimestarikurssi-DVD:llä)

600 14 ‡a Mozart, Wolfgang Amadeus, ‡e säv. ‡t Nozze di Figaro, ‡n KV492, ‡l suomi.
(Opetus-DVD suomenkielisestä Figaron häät -produktiosta)

245 14 ‡a The Caruso edition. ‡n Vol. 1, ‡p 1902-1908 / ‡c Enrico Caruso.
600 14 ‡a Caruso, Enrico ‡x äänitykset.

600 14 ‡a Lennon, John, ‡e säv. ‡t All my loving.
(Toinen säveltäjä Paul McCartney auktoriteettitietueessa viittauksena)

 


610 - YHTEISÖNNIMI ASIASANANA (T)

Käytetään, kun asiasanana on yhteisö tai teos, jolla on yhteisötekijä. Tekijyyteen liittyvät yhteisölisäkirjaukset tallennetaan kenttään 710.

2. indikaattorin arvo on yleensä 4, koska yhteisönnimet eivät kuulu YSA:an eivätkä MUSA:an.

‡a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi. Yleensä suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään isoa kirjainta vain nimen alussa. HUOM! Yhteisön nimen alussa ei voi käyttää artikkelia. Esim. Kuopion yliopisto, Keuruun lukio, Sibelius-Akatemia, Suomen Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti, Åbo Akademi. Englanninkielisessä yhteisön nimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla kirjaimella. Tähän osakenttään kirjoitetaan myös muut nimeen tehtävät lisäykset kaarisulkuihin nimen perään. Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä.

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa.

‡g - Tiedot, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin.

‡e - ‡4 - Funktiomerkintä ‡e voidaan tarvittaessa lisätä myös kenttään 610. Funktiokoodia ‡4 ei suositella käytettäväksi.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten.

Kaikkia yhtenäistetyn nimekkeen osakenttiä voidaan käyttää tekijä-nimeke-kirjauksissa.

Esimerkkejä (musiikki)

110 2# ‡a New York Philharmonic Orchestra, ‡e esitt.
245 14 ‡a The historic broadcasts 1923 to 1987 / ‡c New York Philharmonic Orchestra.
610 24 ‡a New York Philharmonic Orchestra ‡x äänitykset.

610 24 ‡a Peer Günt, ‡e säv. ‡t Bartender.
(Yhtye kokonaisuudessaan on kappaleen säveltäjä)

 


611 - KOKOUKSEN NIMI ASIASANANA (T)

Kenttää ei ollut MARC21-Fin -formaatissa.

‡n - Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.

‡d - Kokouksen aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.


630 - YHTENÄISTETTY NIMEKE ASIASANANA (T)

Kentässä 630 mainittu nimeke ei koske luetteloitavana olevaa teosta/julkaisua itseään vaan sen sisältöä. Nimeke on asiasanana. Kirjaukset kentissä 130 ja 730 sen sijaan koskevat luetteloitavana olevaa teosta.

Kenttää 630 käytetään anonyymeistä ja tekijättömistä teoksista.  Jos teoksella on tekijä, tehdään tekijä-nimeke-kirjaus kenttään 600.


648 - AIKAA ILMAISEVA TERMI ASIASANANA (T)

Käytetään vain numeerisia termejä, esim. 1800-luku, 2009.


650 - KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA (T)

Välimerkitys ja isojen/pienten alkukirjainten käyttö noudattaa kunkin asiasanaston käytäntöjä.  Suomalaisten sanastojen sanat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella eikä loppuun tule pistettä. Kopioitujen tietueiden asiasanat jätetään kunkin sanaston mukaiseen kirjoitusasuun. Esim. MeSH- ja sao-sanat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Vapaat asiasanat merkitään kenttään 653. 650-kentän 2. indikaattorin arvoa 4 käytetään vain sellaisten kontrolloitujen sanastojen sanoissa, joiden koodia ei löydy LC:n MARC 21 -koodilistasta.

Henkilön- ja yhteisönnimiä ei saa laittaa 650-kentän ketjuihin vaan ne merkitään aina 600/610-kenttään.


651 - MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)

Suomenkieliset paikannimet laitetaan tähän kenttään ysa-termeinä, vaikka niitä ei olisi vahvistettu sanastossa. Siis ei käytetä kenttää 653.


653 - KONTROLLOIMATON HAKUTERMI (T)

Voyager-osakenttä: ‡9

  •  'tech' - ns. tekniikan asiasanoille
  •  'stat' - Tilastokirjaston asiasanoille
  •  'ENNAKKOTIETO' - Fennican ennakkotietueille

654 - FASETTIANALYSOITU ASIASANA (T)


655 - AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ (T)

Kirjastokohtaisista "sanastoista" peräisin olevien lajityyppitermien tallentaminen suositellaan tehtäväksi seuraavalla tavalla:
655 #7 ‡a opinnäytteet: TY: HUM: uskontotiede: 2008 ‡2 local ‡5 FI-TYK
(25.11.2009)


656 - AMMATTI HAKUTERMINÄ (T)


657 - TAPAHTUMA TAI TOIMINTO HAKUTERMINÄ (T)


658 - OPINTO-OHJELMAN TAI KURSSIN TAVOITTEET HAKUTERMINÄ (T)


662 - HIERARKKINEN MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)