Blog

Automaattisen sisällönkuvailun palvelun Finto AI:n verkkolomakekäytöstä on julkaistu käyttöopas, jossa käsitellään myös tekoälytyökalujen käyttöä sisällönkuvailussa. Palautetta oppaasta voi antaa Finton yleisen palautekanavan kautta (https://finto.fi). Finto AI ehdottaa sille syötetylle tekstille asiasanoja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta YSO:sta. Finto AI:ta voi käyttää joko verkkolomakkeen tai ohjelmointirajapinnan kautta.

Finto AI perustuu Annifiin, joka on tekstiaineistojen automaattiseen sisällönkuvailuun kehitetty avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Annifia kehitetään Kansalliskirjastossa ja se hyödyntää koneoppimista ja kieliteknologiaa.

Annifin voi asentaa itselleen. Mikäli Annifin haluaa räätälöidä omiin tarpeisiinsa sopivaksi, se tarvitsee alkuun käyttöönsä sanaston, jonka perusteella ehdottaa asiasanoja, sekä olemassa olevaa metadataa oppiakseen miten sanastoa käyttää. Koulutusvaiheen jälkeen sillä voi asiasanoittaa uusia dokumentteja. Annifia voi myös kokeilla verkkolomakkeen kautta osoitteessa https://annif.org.

Teksti: Siskun Automaattisen sisällönkuvailun työryhmä


Kaikki syksyn 2022 RDA-koulutusten esitystallenteet on katsottavissa Kansalliskirjaston YouTube-kanavalta. Linkit videoihin löytyvät uudistuneen RDA:n koulutussivulta.

Kumea on saanut valmiiksi uudet ohjeet 020 kenttään. Luonnosversio näistä uusista ohjeista on julkaistu RDA-sovellusohjeessa. Uusi ohjeistus otetaan käyttöön lähiaikoina ja käyttöönotosta tiedotetaan tarkemmin.

Det svenska MARC 21 -formatet  har uppdaterats fram till Update 33. Arbete med att översätta Update 34 har påbörjats.

Sidformatet för det svenska MARC 21 -formatet uppdaterades på våren och gör det lättare att bläddra mellan olika fält då den vänstra balken med fältkoder hålls synlig hela tiden.

Uudistuneen RDA:n koulutuksiin kuuluu koulutusvideoita ja -tilaisuuksia (lähi- tai etäosallistuminen). Ensimmäiset koulutusvideot julkaistiin toukokuussa 2022 ja koulutustilaisuudet pidetään syys-joulukuussa 2022.
Tarkemmat tiedot YouTubessa julkaistuista koulutusvideoista sekä syksyn koulutustilaisuuksista löydät RDA asiakaswikistä.

Alla olevista linkeistä pääset suoraan ilmoittautumaan syksyn koulutuksiin:
15.9. klo 9.30-12.40 Yleistä RDA:sta
6.10. klo 9.30-12.10 Aggregaatit, diakroniset teokset ja kokoelmat
3.11. klo 9.30-12.10 Manifestaatiot ja musiikki
17.11. klo 9.30-12.10 Kuvailutapaukset
8.12. klo 9.30-12.15 Toimijat, linkitetty data ja Metatietosanasto

MARC 21-formaatin uusi päivitys, Update 34 (July 2022), on julkaistu 8.7.2022. Uuden päivityksen muutokset liittyvät pääasiassa uudistuneen RDA:n tallentamiseen MARC 21-formaatilla, kuten edustavaan ekspression ja tietojen provenienssin merkitsemiseen.

Kongressin kirjaston tiedote luettavissa MARC 21 -asiakaswikissä. Kaikki muutokset ovat nähtävillä Kongressin kirjaston sivuilla:

Bibliografisen formaatin muutokset
Auktoriteettiformaatin muutokset
Varastotietojen formaatin muutokset

Päivitysten käännökset ovat työn alla ja niiden valmistumisesta tiedotetaan.

Yhteydenotot MARC 21 -formaattiasioissa osoitteella: marc-posti[at]helsinki.fi

Liturgisten teosten ja pyhien kirjojen merkitsemisohjeen luonnos on lisätty sovellusohjeeseen. Ohjeet ovat vielä osittain kesken, mutta niiden pitäisi olla käyttökelpoisia. Jos havaitset ohjeissa korjattavaa tai puutteita, niin anna palautetta Kumealle.

Uudet ohjeet:

Fonttiongelma ratkaistu

Sivuston fonttiongelma on saatu ratkaistua. Nollan ja pienen o-kirjaimen erottaa nyt toisistaan tällä sivustolla, mikä on tärkeää MARC 21 -formaatin ohjeissa ja kenttäkohtaisissa esimerkeissä.

Korjaus tehtiin muokkaamalla oletusfontteja työtilan tyyliasetuksissa. Tyylissä on taustalla useampia fontteja ja sivulla näkyvä fontti riippuu omasta selaimesta.Työtilan tyylin vaihdos vaikuttaa myös joihinkin otsikkotyyleihin ja sivun layoutiin. 

Kuvailuryhmien RDA-sovellusohjeet on siirretty uudelle wikialustalle. RDA-sovellusohjeet löytyvät nyt osoitteesta https://wiki.helsinki.fi/x/_S91Fw 

Sivustolta löytyvät kaikki kuvailun asiantuntijaryhmien (KUMEA, Muusa, Sisku) kirjastoaineistojen kuvailuohjeet. Lisäksi Toimijakuvailupalvelun ylläpitämät toimijoiden kuvailuohjeet on linkitetty sivustolle. Huomioithan, että ohjeiden nimiin on tullut muutoksia. Kuvailuryhmät päivittävät parhaillaan linkkejä, joten osa uusien sivujen linkeistä ei vielä toimi.  

Uudistuksen tavoitteena oli saada kaikki ohjeet samaan paikkaan, jolloin ohjeet ovat helpommin löydettävissä ja niiden ylläpito helpottuu. Sivustoon liittyvää palautetta voi antaa esimerkiksi wikin kommenttitoiminnolla. 

Vanhoja ohjesivuja ei enää päivitetä ja pääsy vanhoille sivuille päättyy kokonaan 31.3.2022. Muistattehan siis päivittää kirjastonne ylläpitämiin ohjeisiin linkit uudelle RDA-sovellusohjesivustolle.  

Lisätietoja: 

Ja kuvailun asiantuntijaryhmät: 

Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien ylläpitämät RDA-ohjeet on siirretty yhteiselle ohjesivustolle Helsingin yliopiston wikiin. Ohjesivut avataan virallisesti viikolla 3/2022. Siihen asti ohjesivut ovat testikäytössä. Testivaiheen aikana ylläpitäjät (kuvailun asiantuntijaryhmät KUMEA, Muusa ja Sisku) muokkaavat ja päivittävät ohjeita.

Kuvailun asiantuntijaryhmien RDA-ohjesivut siirretään yhteiselle wikialustalle vuodenvaihteessa. Siirron tavoitteena on saada kaikki ohjeet samaan paikkaan, jolloin ohjeet ovat helpommin löydettävissä ja niiden ylläpito helpottuu. Ohjeiden kopiointi käynnistyi tiistaina 14.12.2021, ja uusi sivusto avataan 17.1.2022 alkavalla viikolla.