Blog

See in English below 

Mooc.helsinki.fi-sivusto suljetaan 31.12.2022. Sivustolle ei enää 1.1.2023 jälkeen pysty kirjautumaan eikä kurssialueille pääse.

Toimenpiteet

1 Ota tarvittavat tiedot itsellesi talteen. Näitä voivat olla:

2 Laita opiskelijoille viesti sivuston ja kurssin sulkeutumisen ajankohdasta esim. Uutiset-alueella (ks. opiskelijoiden ohjeet), jos sinulla on vielä avoinna oleva kurssi.

3 Sulje itserekisteröityminen kurssille siinä vaiheessa, kun kurssilla opiskelua ei enää kannata aloittaa. Itserekisteröitymisen sulkeutumisen voi myös ajastaa. Kirjoita kurssin kuvaukseen, koska kurssille ei enää pääse.

Itserekisteröitymisen sulkeminen:

 1. Klikkaa kurssin oikeasta yläkulman hammasrattaasta ja valitse Käyttäjät - Osallistujien lisäämistavat.
 2. Klikkaa rivin "Itserekisteröityminen (Opiskelija)" lopusta hammasratasta.
 3. Laita "Salli kurssialueella jo olevien itserekisteröityneiden pääsy" → Kyllä ja "Salli uudet itserekisteröitymiset" → Ei.
 4. Tallenna muutokset.

Kun haluat jatkossa tarjota kurssiasi muillekin kuin Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, ota yhteyttä avoimen yliopisto-opetuksen asiantuntijaan lomakkeella (på svenska). Lue lisää Opetustyön ohjeista: Jatkuva oppiminen ja avoin yliopisto-opetus.

Siirtyminen DigiCampuksen käyttäjäksi

MOOCit järjestetään jatkossa DigiCampuksella. Saat uuden MOOC-kurssialueen avoimen yliopisto-opetuksen asiantuntijaltasi (ks. edellä).

DigiCampus on suomalaisten korkeakoulujen yhteinen oppimisympäristö, jossa on mm. eri korkeakoulujen, verkostojen ja hankkeiden yhteisiä kursseja ja kaikille avoimia kursseja MOOCeja. DigiCampuksen etuja ovat esim.

 • verkkokurssit saavat kansallista näkyvyyttä
 • tuttu Moodle kurssialustana
 • tekninen tuki DigiCampukselta, jolloin Helsingin yliopiston digipedagogiseen tukeen on enemmän resursseja.

DigiCampus on Moodle-pohjainen, ja sieltä löytyvät lähes kaikki samat toiminnot ja ominaisuudet, jotka ovat olleet käytössäsi mooc.helsinki.fi-sivustolla. Lue lisää: Mitä eroa on DigiCampuksella, mooc.helsinki.fi:lä ja HY:n Moodlella?

Muistathan, että

 • Aiempien mooc.helsinki.fi-kursseja (ilman opiskelijatietoja) voit kopioida DigiCampukselle (tai HY:n Moodleen) varmuuskopiointi- ja palauta -toimintoja hyödyntäen.
 • Tarkistaa kopioinnin jälkeen, että kurssimateriaalit näyttävät siltä miltä niiden pitääkin. Tee tarpeelliset päivitykset.  
 • Huomaa, että kurssin verkko-osoite muuttuu. Päivitä osoite tarvittaviin paikkoihin.

Tekninen tuki: DigiCampus (puhelin, chat, sähköposti).  Tutustu myös koulutustallenteisiin ja ohjevideoihin, jotka löytyvät DigiCampuksen etusivulta kohdasta “Tutustu verkkokoulutuksiin ja tallenteisiin”.


*

Reminder: Mooc.helsinki.fi will close on 31 December 2022

Mooc.helsinki.fi website of the University of Helsinki will be closed on 31 December 2022. After January 1, 2023, you will no longer be able to log in to the website or access the course areas.

1 Please make sure that you take all the necessary data for yourself. These include e.g.

2 Post a message to the students about the time of closure of the site, e.g. in the News area, if you have a course that is still open.

3 If you still have an ongoing course on the mooc.helsinki.fi, remind your students about the closure, e.g. in the Announcements (see student instructions). We recommend that you close the self-enrolment for the course at the point when it is no longer worth starting the course.

 1. Click on the gear in the upper right corner of the course and select Users - Enrolment methods.
 2. Click on the gear at the end of the line 'Self enrolment (Student)'.
 3. Choose 'Allow existing enrolments' → Yes and 'Allow new enrolments' → No.
 4. Save changes.

When you want to open your teaching for students other than the University of Helsinki degree students in the future, please contact us using the Open teaching form.

Switching to DigiCampus

In the future MOOCs will be on DigiCampus learning environment. DigiCampus is a common learning environment for Finnish universities with collaboratively-taught courses of universities, networks and projects, and courses open to all (MOOCs).

The advantages of DigiCampus include:

 • online courses gain national visibility
 • familiar Moodle course platform
 • technical support from DigiCampus, which strengthens the University of Helsinki’s own pedagogical support for MOOC courses.

The DigiCampus platform is Moodle-based, and you can find almost all the same functions and features that you have used at mooc.helsinki.fi. The Personalized Learning Designer (PLD) tool for personalizing teaching is not available on DigiCampus. However, DigiCampus platform includes the Stack and CoreRunner questions types in the quiz activity, as well as the Turnitin plagiarism detection tool.

Please note:

 1. You can import (copy) the earlier course area of the mooc.helsinki.fi (without the student data) to the DigiCampus platform using the backup and restore functions.
 2. After transferring (copying), make sure that the materials look as they should and make any necessary changes.
 3. The course’s web address will change. Update the address to the required locations.

Technical support: DigiCampus (phone, chat, email). Also, check out the training recordings and instructional videos (found on the DigiCampus homepage under ‘Check out the training and recordings’). 


Ma 14.3.2022 klo 14-16 Vaikuttavaa verkkokoulutusta Moodlella. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka järjestävät ja luovat kursseja Digicampuksella. Lue lisää DigiCampuksen sivustolta.

Täältä löydät mm. kevään 2021 koulutustallenteet ja esimerkkikurssit.

*See in English below*

Helsingin yliopiston mooc.helsinki.fi-sivusto poistuu käytöstä ja jatkossa kursseja voi järjestää DigiCampuksella.

DigiCampus on suomalaisten korkeakoulujen yhteinen oppimisympäristö, jossa on

 • eri korkeakoulujen, verkostojen ja hankkeiden yhteisiä kursseja  
 • kaikille avoimia kursseja (mm. MOOCeja) 
 • korkeakoulujen omia kursseja.

DigiCampuksen etuja ovat esim.

 • verkkokurssit saavat kansallista näkyvyyttä
 • tuttu Moodle kurssialustana
 • tekninen tuki DigiCampukselta, jolloin HY:n oma pedagoginen tuki MOOCeille vahvistuu.

MOOC.helsinki.fi suljetaan 31.12.2022.


Kaikkien mooc.helsinki.fi-sivustolla olevien kurssien tulee viimeistään päättyä ja siirtyä DigiCampukselle 31.12.2022. 

Kesän ja syksyn -22 tulevat ensikertaa toteutettavat kurssit tehdään DigiCampukselle. Voit jo nyt siirtyä DigiCampuksen käyttäjäksi ja alkaa valmistella kurssialuettasi.


Siirtyminen DigiCampuksen käyttäjäksi - mitä muutos tarkoittaa käytännössä?

DigiCampuksen alusta on Moodle-pohjainen, ja siellä löytyvät lähes kaikki samat toiminnot ja ominaisuudet, jotka ovat olleet käytössäsi mooc.helsinki.fi:ssä. Opetuksen yksilölliseen mukauttamiseen tarkoitettu PLD- työkalu (Personalized Learning Designer) ei ole käytössä uudella alustalla. DigiCampukselta löytyvät puolestaan mm. Stack- ja CodeRunner-kysymystyypit tentissä sekä TurnitIn-plagiaatintunnistusjärjestelmä. Muita eroja on listattu tähän taulukkoon: Mitä eroa on DigiCampuksella,HY:n Moodlella ja MOOC-keskuksen kurssialustoilla?

Käytännössä muutos vaikuttaa seuraavasti: 

 1. Rakennat kaikille avoimen verkkokurssisi DigiCampukselle.  
 2. Tilaa uusi kurssialue tällä lomakkeella.
 3. Voit kopioida aiempien Moodle- ja mooc.helsinki.fi-kurssien sisältöjä DigiCampukselle Varmuuskopiointi- ja Palauta -toimintoja hyödyntäen, ks. Mediamaisterin ohjeet
  1. Varmista kopioinnin jälkeen, että materiaalit näyttävät siltä miltä niiden pitääkin ja päivitä tarvittaessa.
  2. Huomaa, että kurssin verkko-osoite muuttuu. Päivitä osoitteen muutos tarvittaviin paikkoihin, jotta opiskelijat löytävät kurssin jatkossakin.

Lisätietoja ja tukea

 • Kysymykset DigiCampukselle siirtymisestä sekä MOOCien pedagoginen ja opintohallinnon tuki: avoinyo-mooc@helsinki.fi (Digitaalisen opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelut)
 • Tekninen tuki: DigiCampus (puhelin, chat, sähköposti). Tutustu myös koulutustallenteisiin ja ohjevideoihin. Ne löytyvät DigiCampuksen etusivulta kohdasta “Tutustu koulutuksiin ja tallenteisiin”.In English:

The mooc.helsinki.fi learning platform of the University of Helsinki will be discontinued and in the future your courses can be organized on the DigiCampus platform.

DigiCampus is a common learning environment for Finnish universities with:

 • collaboratively-taught courses and course sequences from different universities, networks, and projects
 • courses open to all (e.g. MOOCs) 
 • universities' own courses.

The advantages of DigiCampus include:

 • online courses gain national visibility
 • familiar Moodle course platform 
 • technical support from the platform provider, which strengthens the University of Helsinki’s own pedagogical support for MOOCs.

Mooc.helsinki.fi will be closed on 31.12.2022.

All courses on the current mooc.helsinki.fi platform must end no later than 31st December, 2022.

New courses coming this summer and fall will be organized in DigiCampus. You can already become a DigiCampus user now and start preparing your course area.

Switching to DigiCampus


The DigiCampus platform is Moodle-based, and you can find almost all the same functions and features that you have used at mooc.helsinki.fi. The Personalized Learning Designer (PLD) tool for personalizing teaching is not available on the new platform. However, DigiCampus platform includes the Stack and CoreRunner questions types in the quiz tool, as well as the Turnitin plagiarism detection tool. 

In practice, the change will have the following effects:

 1. In the future, you will build your possible new courses in DigiCampus.
 2. Order a new course area with the form.
 3. You can import old contents of the UH's Moodle or mooc.helsinki.fi course area (without the student data) to the DigiCampus platform using the backup and restore functions.
  1. After transferring, make sure that the materials look as they should and make any necessary changes.
  2. Please note that the course’s web address will change. Update the change of address to the required locations.

Learn more and where to find support

 • Questions about switching to DigiCampus, and pedagogical support for the MOOCs: avoinyo-mooc@helsinki.fi (UH's Services for Digital Education and Continous Learning)
 • Technical support: DigiCampus (phone, chat, email). Also check out the training recordings and instructional videos (found on the DigiCampus homepage under ‘Check out the training and recordings’).

Nyt on tarjolla tunnin pläjäykset PLD eli personalized learning designer - ja edistymisen seuranta -työkaluista. Lue lisää HY:n Moodle News'istä.

MOOC-miitti pidettiin 15.12.2020. Jos et päässyt paikalle, voit katsoa esitykset MOOC-miitin kurssialueelta:


Mukavaa joulun aikaa toivottaa opetusteknologiapalveluiden MOOC-tuki ja Avoimen yliopiston väki

Ps. Tukiosoitteet moodle@helsinki.fi ja opetusteknologia@helsinki.fi päivystävät myös joulun välipäivinä.

In English see below

***

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan MOOC:eista* eli kaikille avoimista verkkokursseista MOOC-miittiin ti 15.12.2020 klo 12-15! 

*MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course.

Webinaarissa mm. opettajat esittelevät MOOC:eja ja

 • saat ideoita verkkokurssien toteuttamiseen
 • kuulet hyvistä MOOC-käytännöistä ja 
 • pääset juttelemaan muiden MOOC:eista kiinnostuneiden kanssa. 

Tilaisuus sopii kaikille MOOC:eista kiinnostuneille. 

Ilmoittaudu HY:n henkilöstökoulutusjärjestelmässä SAP Suffelissa

Ohjelma: 


klo 12.15 Tilaisuuden avaus / MOOC-koordinaattori Mika Tompuri, Avoin yliopisto 

Klo 12.20 - 12.35 Enemmän totuutta, enemmän sivistystä! / digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila & jatkuvan oppimisen projektipäällikkö Pauliina Kupila 

Klo 12.35 - 13.00 Pienryhmäkeskustelun ohjeistus, pienryhmäkeskustelu ja yhteiskeskustelu 

Klo 13.00 - 13.15 MOOCit ohjelmoinnin opetuksessa: opiskelijoiden osallistaminen, viestintä ja arviointi  / yliopistonlehtori Erkki Kaila, Matemaattis-luonnontieteellinen tdk, Tietojenkäsittelytieteen laitos 

Klo 13.15 - 13.35 Pienryhmä- ja yhteiskeskustelu 

Klo 13.35 - 13.45 Tauko 

Klo 13.45 - 14.00 Valtavaa kiinnostusta ajankohtaisiin teemoihin / Tom-Henrik Sirviö  

Klo 14.00 - 14.20 Pienryhmä- ja yhteiskeskustelu 

Klo 14.20 - 14.35 PLD tutuksi / verkko-opetuksen koordinaattori Sami Soinio, Opetusteknologiapalvelut 

Klo 14.35 - 14.55 Pienryhmä- ja yhteiskeskustelu 

Klo 14.55 - 15.00 Lopuksi / MOOC-koordinaattori Mika Tompuri, Avoin yliopisto 


Esitysten puhekieli on suomi ja diat ovat englanniksi. Kysymyksiä voi esittää molemmilla kielillä.

Ota rento asento ja oma lounaskahvi tai vaikkapa glögi koneesi ääreen & tule linjoille! Tervetuloa! 

Tilaisuuden järjestää Avoin yliopisto ja Opetusteknologiapalvelut. Lisätiedot: moodle(at)helsinki.fi

Tutustu Helsingin yliopiston MOOC-suosituksiin.  

Sign up for the MOOC meetup!


Learn more about MOOCs*, online courses open to everyone, at the MOOC meetup on Tuesday 15.12.2020 at 12-15.  

*MOOC stands for Massive Open Online Course


In the webinar, teachers present there MOOCs and you have the chance to 

 • get new ideas for creating online courses, 
 • hear about good MOOC practices, and
 • talk to others interested in MOOCs.  

The event is suitable to anyone interested in MOOCs. 

Sign up in the staff training system Suffeli

  
Programme: 


The presentations are in Finnish, but the slides are in English. Questions are welcome in both languages.


12.15 Opening / MOOC Coordinator Mika Tompuri, Open University 

12.20 – 12.35 More truth, more bildung! / Chief Digital Officer (CDO) Jaakko Kurhila & Continuous Learning Project Manager Pauliina Kupila 

12.35 – 13 Instructions for small group discussions, small group discussion, general discussion 

13 – 13.15 Teaching programming with MOOCs: student inclusion, communication and assessment / University Lecturer Erkki Kaila, Faculty of Science, The Department of Computer Science

13.15 – 13.35 Small group and general discussion 

13.35 – 13.45 Break 

13.45 – 14 Massive interest in topical issues / Tom-Henrik Sirviö 

14.00 – 14.20 Small group and general discussion 

14.20 – 14.35 Get familiar with PLD / E-learning coordinator  Sami Soinio, Educational Technology Services

14.35 – 14.55 Small group and general discussion 

14.55 – 15 Closing / MOOC Coordinator Mika Tompuri, Open University 


Brew some coffee, lay back and tune in! You are welcome! 

The event is organized by the Open University and Educational Technology Services. More information: moodle(at)Helsinki.fi


Familiarize yourself with the University of Helsinki MOOC recommendations.


Kurssien osallistujaluettelot on nyt piilotettu opiskelijoilta, jotta opiskelijan tietosuoja on parempi. Osallistujat löytyvät yhä opettajalle kohdasta .

Opettaja voi tarvittaessa julkaista osallistujalistan opiskelijoille kurssikohtaisesti Ylläpito-valikon kohdassa Käyttäjähallinta - Oikeudet. Tällöin on syytä tiedottaa opiskelijoita, että heidän nimensä näkyy kaikille kurssialueelle rekisteröityneille.


Lisäksi opiskelijoilta on piilotettu lukuvuoden 2018-2019 kursseja ja päättyneitä kursseja on siirretty Ajankohtaiset MOOC-kurssit -kategoriasta "Päättyneet MOOC-kurssit"-kategoriaan.


Lisätietoja: moodle@helsinki.fi

Saavutettavuudella pyritään siihen, että opiskelu mahdollistuu kaikille - myös heille, joilla on käytön rajoitteita tai haasteita kuten aistivammoja. Huomioi erilaiset käyttäjät jo MOOCin valmistelu- ja suunnitteluvaiheissa.  


MOOCien pitää olla saavutettavia syksystä 2020 alkaen.