null

Tämän navigointipalkin saa piiloon sivun ylälaidan null -painikkeesta.

Blog

Blog

Kutsu opettajankoulutuksen parissa toimiville, kutsua saa levittää:

Tervetuloa TASUKO -hankkeen kokoukseen: "Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa: missä mennään, mitä tavoitellaan ja miten tehdään?" 26.5. klo 10-16, Siltavuorenpenger 10, auditorio 1.

Kokouksessa käydään läpi, mitä TASUKO-hankkeessa on tehty ja tekeillä  sekä suunnitellaan loppuvuotta ja sitä, miten tasa-arvo- ja       sukupuolitietoista kehittämistyötä jatketaan hankkeen päätyttyä. Päivä       alkaa luennolla kokemuksista Lapin yliopiston   opettajankoulutuksen     kehittämistyöstä sekä avauksella   sukupuolitietoisuuden käsitteen     ihmettelyyn. Iltapäivällä   työskennellään ryhmissä ja pohditaan     sukupuolitietoista   pedagogiikkaa, sukupuolitietoista     opetussuunnitelmaa,   sukupuolitietoista oppilaanohjausta sekä TASUKO:n tutkimusohjelmaa.

Ilmoittautuminen kokoukseen 11.5. mennessä osoitteeseen tasuko-hanke@helsinki.fi Tilajärjestelyjen vuoksi kerro myös      alustavasti, mihin työryhmään osallistut (valinta ei ole sitova).

Päivän ohjelma

TASUKO- seminar

Gender awareness in teacher education

Time: February 19h 2010 from 1 p.m. to 4 p.m.

Place: Siltavuorenpenger 10, Auditorium 1 (University of Helsinki)

Speakers: Becky Francis (Professor of Education at the School of Education, Roehampton
University) and Hillevi Lenz Taguchi (Associate Professor in Education at the Department of Education,
Stockholm University)

See detailed programme and more information about the speakers here(PDF).

For more information, contact Laura Pellikka (laura.pellikka[at]helsinki.fi)

Welcome!

Hyvää joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta!

 Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa toimiva Sukupuolitietoinen koulutus (SUKO) -hanke järjestää seminaarin
Kasvatus, koulutus, sukupuoli ja erot perjantaina 11.12. klo 12.30 -16.00

Seminaarissa esitellään sukupuolta ja muita eroja problematisoivaa tutkimusta. Seminaarin pääpuhujana on prof. Therese Quinn Chicagon yliopistosta.  

Ohjelma:

12.30    Tervetuloa! Elina Lahelma
12.45    Therese Quinn: "Policy Advocacy in Research-Gender and Sexual Identity in Higher Education"
14.00    Virvokkeita
14.20    Puheenvuorot:
Elina Ikävalko: "Toisen asteen oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu kyselytutkimuksen valossa"
Laura Pellikka: "Sukupuolitietoinen diskurssi ja tohtorintutkinto resurssina"
Tuuli Kurki ja Anna-Maija Niemi: "Erityiset koulutusmarkkinat? Vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten aikuisten koulutuspolkuihin kiinnittymisistä"
15.20    Keskustelu
15.45    Yhteenveto seminaarista

Seminaari on kaikille avoin.

Paikka: (Siltavuorenpenger 10, Aud. 2). 

Ilmoitatutuminen: Tarjoilun järjestämisen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan pe 27.11. mennessä. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Laura Pellikka (laura.pellikka@helsinki.fi).      

Lämpimästi tervetuloa!

(Ks. SUKO-hankkeesta lisää sivulta http://www.helsinki.fi/behav/suko/index.htm )  

Symposio Kasvatustieteen päivillä Tampereella torstaina 26.11.2009 klo 16.00-17.45 

Suomessa tehdään korkeatasoista sukupuolta problematisoivaa kasvatustieteellistä tutkimusta. Tutkimustiedon käytäntöön soveltaminen kuitenkin kangertaa niin opettajankoulutuksessa kuin kasvatuksessa ja koulutuksessa yleisemminkin. Onko kyse politiikasta, kulttuurista, perinteistä, koulutuksen rakenteista vai mistä? Voiko asiaa valaista tutkimuksella? Entäpä millainen opettajuuden tutkimus tukisi opettajankoulutuksen tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta? Symposiossa keskitytään miettimään sitä, millaisia tutkimuskysymyksiä muodostuu pyrittäessä kehittämään opettajankoulutusta tasa-arvo- ja sukupuolitietoisemmaksi.

Ohjelma

16.00 Tervetuloa! Elina Lahelma, Helsingin yliopisto

16.05 Tutkimusesittelyt

"Opettajaksi opiskelevien käsityksiä ja kokemuksia sukupuolitietoisesta tasaarvokasvatuksesta opettajankoulutuksessa." Tapaustutkimus Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Eija Syrjäläinen, Tampereen yliopisto

"Luokanopettajaopiskelijoiden sukupuolitietoisuus käsityönopetuksessa." Sirpa Kokko, Joensuun yliopisto

"Käsityön opetusta yhdessä, yksin vai erikseen?" Jaana Lepistö, Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos

"Opiskelijanäkökulma tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden huomioimiseen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa." Piia Kovalainen, Anne Laiho & Annukka Jauhiainen, Turun yliopisto

"Mikä ja missä jarruttaa? Sukupuolitietoisen opettajankoulutuksen valtavirtaistamisen esteitä Lapin yliopistossa." Sari Vidén, Lapin yliopisto

17.10 Keskustelu

17.45 Symposio päättyy

Tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen pedagogiikka. Millaista se olisi? Mitä se edellyttäisi? Mitä siitä seuraisi?

Tampereen Kasvatustieteen päivien esiseminaari keskiviikkona 25.11.2009 klo 12-16

Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus tarkoittaa hankkeessa tietoisuutta siitä, että kasvatuksen ja koulutuksen käytännöissä rakentuu erilaisia sosiaalisia ja kulttuurisia eroja, eriarvoisuuksia ja toiseuksia. Se tarkoittaa myös tietoisuutta siitä, että käytäntöjä on mahdollista muuttaa. Tässä kohdin kyse on pedagogiikasta, joka Tasukohankkeessa on nimetty tasa-arvo- ja sukupuolitietoiseksi. Millaista se olisi? Mihin se perustuisi? Voiko sitä olla monenlaista? Mitä se edellyttää opetussuunnitelmalta, oppimateriaaleilta, koulun tiloilta, opettajien koulutukselta? Ulottuisiko sen vaikutus koulutuksen rakenteisiin saakka? Pohdinnan virikkeeksi seminaarissa esitellään tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen pyrkivän kriittisen feministisen pedagogiikan teoriaa ja sovelluksia.

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. 

Ohjelma

12.00 Seminaarin avaus. Pirkko Hynninen, Helsigin yliopisto

12.15 "Näkymätöntä näkyväksi: Kasvatuksen sukupuolittavat käytännöt ja valta." Outi Ylitapio-Mäntylä, Lapin yliopisto

13.45 Kahvi

14.10 Työpajoja (ilmoitetaan myöhemmin)

15.20 Työpajojen terveiset

15.50 Päätössanat

16.00 Seminaari päättyy

Seminaarin järjestävät Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hanke (Tasuko) ja Suomen Kasvatustieteellisen Seuran Kasvatuksen ja koulutuksen feministisen tutkimuksen verkosto KaFe. Käytännön järjestelyjen vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista 23.10. mennessä osoitteeseen: elina.ikavalko(at)helsinki.fi

Kajaanin opettajankoulutusyksikössä järjestetään opettajankouluttajille ja muulle opettajankoulutusyksikön henkilökunnalle suunnattu koulutuspäivä 9.3.2009.

Tilaisuuden ohjelma:

8.00 - 8.30 TASUKOn sisältö ja tavoitteet (lehtori Jaana Kari ja suunnittelija Kaisa Ottavainen-Nurkkala) ja tasa-arvotyö Kajaanin yliopistokeskuksessa (projektipäällikkö Sanna Lanki)

8.30 - 9.45 Luento-osuus, luennoitsijana projektikoordinaattori Mervi Heikkinen Oulun yliopistosta

9.45 - 10.15 Harjoitus opettajankouluttajille ja koulutuksen yhteenveto (Sanna Lanki ja Kaisa Ottavainen-Nurkkala)

Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Hämeenlinnan yksikkö järjestää 5.3.2009 Tasa-arvo- ja opettajankoulutus -seminaarin. Ilmoittautuminen 2.3. mennessä sähköpostitse osoitteeseen jussi.p.makela@uta.fi.Tervetuloa!

Hankkeen tutkimusavustajana aloitti 1.1.2009 Elina Ikävalko.

Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hankkeessa toivotetaan hyvää joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta!

Avajaisseminaari

TASUKOn avajaisseminaari pidettiin  25.9.2008 klo 10-15.45 Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaarin avasi opetusministeri Sari Sarkomaa. Seminaarin ohjelmaan kuului hankkeen esittelyä, prof. Vappu Sunnarin luento sekä paneeli, jossa keskusteltiin asiantuntijoiden voimin aiheesta "Millaista voisi olla tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen koulutus?".

Opetusministerin puhe luettavissa osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Puheet/2008/09/Tasa-arvo-_ja_sukupuolitietoisuus_opettajankoulutuksessa.html?lang=fi

Esiseminaari 26.11.2008

Kasvatustieteen päivien yhteydessä järjestetään keskiviikkona 26.11.2008 esiseminaari "Millaista olisi tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen pedagogiikka?" 

Seminaari järjestetään keskiviikkona 26.11. klo 12-16 luentosalissa EDU3
(Educariumin 3. kerros, Assistentinkatu 5)

Seminaarin järjestävät Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hanke ja Suomen
Kasvatustieteellisen Seuran Kasvatuksen ja koulutuksen feministisen tutkimuksen ryhmä KaFe.
Seminaari on kaikille avoin. Kahvituksen järjestämistä varten pyydämme ennakkoilmoittautumista
24.10.2008 mennessä os. pirkko.hynninen(at)helsinki.fi