You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Next »

Moodle-instruktionerna är avsedda för studerande som använder Moodle-version 2.2 vid Helsingfors universitet. Centret för undervisningsteknologi ansvarar för sidans uppdatering. Förbättringsförslag och kommentarer tas gärna emot per e-post till ok-moodle@helsinki.fi.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.

Allmänt om Moodle

Moodle är en virtuell lärmiljö för aktivt och kollaborativt lärande. Det är vanligt att lärarna vill använda Moodle på sina kurser vid Helsingfors universitet. Moodle erbjuder möjligheter till flera olika slags interaktion mellan studenter och lärare. Moodle kan användas t.ex. som kursanslagstavla, för distribution av kursmaterial, webbdiskussioner, tenter eller inlämning av uppgifter/filer, enligt den ansvariga lärarens val.

Moodle används via webbläsaren. Olika webbläsarprogram har skillnader som reflekteras till Moodle. Den enda rekommenderade webbläsaren är Mozilla Firefox i alla operativsystem (Windows, Linux, Mac). T.ex. Safari i Mac förorsakar kända problem som att det inte går att ladda upp filer.

Inloggning i Moodle

Logga in i Moodle på adressen http://moodle.helsinki.fi.

Välj i blocket Logga in upp till höger Användare vid Helsingfors universitet (också användare med begränsat tillstånd (på finska kevyttunnus) är användare vid HU och loggar in på samma sätt). När du loggar in på Moodle ska du alltid använda ditt eget användarnamn och lösenord vid HU (AD-användartillstånd). Om du vill logga in på Helsingfors universitets Moodle med en annan högskolas användarnamn, välj Användare via HAKA eller Användare via KALMAR.

Tips

 • Om du besöker samma Moodle-kurser regelbundet kan du också spara kursernas egna webbadresser (så här: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=_9999_) bland webbläsarens bokmärken så har hittar du direkt till de kurser som du har registrerat dig på.
  Om du inte lyckas logga in på Moodle kan det finnas flera olika orsaker:
  • Om du får en felanmälan "Käyttäjäntunnistus ei onnistunut, Authentication did not succeed" (texten på webbläsarens adressrad: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin), är lösenordet eller användarnamnet eller båda fel. Gäller ditt användarnamn fortfarande? Gav du kortformen av ditt användarnamn? Har du glömt ditt lösenord? Kontakta universitetets IT-behörighetsexpedition, se http://www.helsinki.fi/atk/svenska/radgivning/.
  • Om du får felanmälan "ERROR, An error occurred while processing your request. Please contact your helpdesk or user ID office for assistance. Error Message: Invalid IdP URL (HTTP 404)", (texten på webbläsarens adressrad: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin), har inloggningen tydligen börjat fel. Har du Moodles inloggningssida som bokmärke/favorit i din webbläsare (dvs. adressen https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin)? Inloggningen måste alltid börja på Moodles startsida på adressen http://moodle.helsinki.fi och Användare vid Helsingfors universitet under Logga in.
  • Om du har loggat in på rätt sida, gett rätt namn och lösenord, och ändå inte lyckas logga in på Moodle och vet att ingen annan (t.ex. dina studiekamrater) kan logga in, är det troligen fråga om ett större avbrott eller en uppdatering. Du kan kontrollera aktuella uppgifter om avbrott på adressen http://www.helsinki.fi/atk/yhteydet/katkot.html . Kontakta vid behov universitetets Helpdesk: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/helpdesk/

Hur du registrerar dig på ett kursområde

Du kan själv registrera dig på kursområden som den kursansvariga läraren ger dig tillträde till.

 • Om din lärare har skickat dig direkt adress till kursområdet, kan du använda det
 • Om din lärare har givit dig kursområdets namn, sök det i Moodle. Använd sökfunktionen nederst på Moodles startsida http://moodle.helsinki.fi genom att skriva text i sökfältet Sök kurser. Du kan söka med kursens namn, en del av namnet eller kursens förkortning. Registrera dig på kursen genom att klicka på kursens namn.
 • Om du inte hittar rätt kurs, kontrollera med läraren hur man registrerar sig på kursen.

Om du inte är inloggad i Moodle, logga in först. För det, se instruktioner ovan. Avsluta med att ge kursnyckel (om kursen har en kursnyckel). Kursnyckel = det lösenord som ska användas när man registrerar sig på kursen och som efterfrågas bara när man registrerar sig på kursen för första gången. Kursnyckeln bestäms av den kursansvariga läraren.

Tips för inloggning på kursområdet

 • Om du inte hittar Moodle-kursen, har registreringsmöjligheten kanske ännu inte öppnats. Kontrollera med den kursansvariga läraren när registreringen börjar och kursen öppnas för registrering.
 • Om du inte vet kursnyckeln, kan du inte registrera dig på en kurs som kräver kursnyckel. Be din lärare om kursnyckeln.
 • Om ditt användarnamn har föråldrats eller du har glömt ditt lösenord kan du inte registrera dig på en Moodle-kurs. Kontakta universitetets behörighetsexpedition, se http://www.helsinki.fi/atk/svenska/behorighet/
 • Observera att du också kan avregistrera dig från en Moodle-kurs. Detta går enkelt när du vill ta bort föråldrade kurser. Ibland kan man avregistrera sig i misstag. Vänd dig i så fall till den kursansvariga om du inte lyckas registrera dig på kursen.

Språkinställningar

Moodle erbjuder tre språkversioner: finska, finlandssvenska och engelska. Språket på Moodles första sida före inloggning bestäms enligt webbläsarens språkinställning. Ändra vid behov språkinställning i rullgardinsmenyn upp till höger och logga in.

Språket som används efter inloggning på ett Moodle-kursområde bestäms i ordning 1) det obligatoriska språkval som läraren eventuellt har gjort, 2) det språk du har valt i rullgardinsmenyn efter inloggningen 3) det språk du har valt i din användarprofil.

Du kan byta språk efter inloggning. Språket som du väljer i rullgardinsmenyn gäller under hela sessionen (om inte läraren har bestämmt annat). Om du vill ändra ditt förvalda språk i Moodle kan du göra det genom dina profilinställningar. Efter det är språket i Moodle det som du har ställt in i din profil (om läraren inte har bestämt annat). Mera information om hur du redigerar din profil finns nedan i kapitlet Profilinställningarna.

Första sidan med Kursöversikt

Efter inloggningen ser du din personliga Kursöversikt med de kursområden du är deltagare i och Nyheter i anslutning till kurserna. När du klickar på kursrubriken kommer du direkt till kursområdet.
Om du saknar kurser i listan Kursöversikt, har du

 • ännu inte registrerat dig på kurserna. Via Navigering-blockets Hem för webbplats kan du bläddra i Moodles kurskategorier och registrera dig på nya kurser.
 • fler än 50 kurser i listan. Då hittar du hela kurslistan genom blocket Kurser som du kan lägga till via knappen Anpassa denna sida upp till höger.

Profilinställningarna

Du kan läsa och ändra din användarprofil efter inloggningen om du klickar på Du är inloggad som Ditt Namn. Länken finns i sidhuvudet till höger på kurssidans första sida och i sidfoten på varje sida. Du hittar din användarprofil också via blocket Inställningar under Inställningar för min profil: Redigera profil. Observera att profilen är densamma för alla dina Moodle-kurser.

Du kan bl.a. uppdatera följande inställningar i din profil (OBS! Välj Visa avancerad till höger om du inte ser de alternativa e-postinställningarna)

 • Visning av e-post: Du får själv välja hur öppet din e-postadress syns i Moodle. Alternativen är 1) öppet för alla på Moodle, 2) endast deltagarna i dina kurser, eller 3) ingen varav 2) är den förvalda inställningen. Oberoenda denna inställning skickar Moodle meddelanden till din e-postadress. Du kan vid önskemål begränsa synligheten av din e-postadress. Om du gömmer din e-postadress från alla andra (alternativ 3) kan inte heller e-postmeddelanden skickade ut från Moodle besvaras per e-post. Det mest typiska fallet är ju prenumeration av inläggen i ett diskussionsforum. Istället för din egen adress visar Moodle en noreply-adress. Möjliga svar till dessa meddelanden går till en administrativ skräppostadress.
 • Sammanfattning av e-postmeddelanden: Här väljer du i vilken form eventuella meddelanden från kursområdena för dina Moodle-kurser skickas till din e-postadress. Om diskussionsforumen används flitigt, kan du välja Ämnen (ett dagligt meddelande endast innehållande ämnen), och får då endast en sammanfattning per dag från Moodles diskussionsforum (som du prenumererar på eller som läraren vill att du prenumererar på). Sammanfattningen skickas kl. 17.00. Om du vill kan du också prenumerera på alla meddelanden från diskussionsforumet och får då meddelanden oförkortade till din e-post Ingen sammanfattning (ett e-postmeddelande per inlägg i forum).
 • Automatisk forum-prenumeration: Inställningen bestämmer på vilka sätt du beställer diskussionsforumen till din e-post – automatiskt när du deltar i en diskussion eller endast när du meddelar särskilt (per diskussionsforum). I början av en kurs är det klokt att välja ”Ja, registrera mig som prenumerant när jag gör ett inlägg i ett visst forum”. I ett senare skede av kursen kan man ändra till alternativet: Nej, jag vill inte bli automatiskt registrerad som prenumerant på forum. Du kan samtidigt prenumerera på vissa forum till din e-post (de som är aktiva för tillfället).
 • Språkpreferens: Förvalt språk för Moodles gränssnitt. Finska är förvalt, men också finlandssvenska och engelska är möjliga.
 • Aktuell bild: Du kan sätta in ett foto av dig själv (ansiktet) som visas på kursområdets deltagarlista och vid dina diskussionsinlägg. I synnerhet på interaktiva kurser rekommenderar vi att deltagarna sätter in sitt foto i sin profil.

Tips

 • Du kan inte ändra namn och e-postadress i användarprofilen, eftersom uppgifterna i Moodle hämtas automatiskt från Helsingfors universitets datasystem. Om du inte läser din helsinki.fi-e-post regelbundet men vill ha alla viktiga meddelanden från Moodle, kan du omdirigera din post via Mappi till en annan adress. Ytterligare information: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/ohjehakemisto/postinohjaus_mapista.html (endast på finska)
 • Uppgifterna i användarprofilen visas för dig och lärarna på kursområdet. Andra kursdeltagare ser bara en del av din profil: ditt foto, Namn, Land, Ort, E-postadress (om du har tillåtit det) och roll, och andra valbara uppgifter som du eventuellt har fyllt i (hobbyn, mobilnummer osv.).

Navigering och sidoflikar

Sidhuvudet i Moodle innehåller en navigeringsstig som börjar med Kursöversikt > Kurser > Fakultet > Kursens namn och fortsätter med de innehåll du har klickat på. Du kan alltid utnyttja navigeringsstigen för att återgå till kursområdet eller Kursöversikt. Samma lyckas också via blocket Navigering som innehåller länkar till Kursöversikt, första sidan Hem för webbplats, en lista med kurser och, när du är på ett kursområde, också en lista över kursområdets innehåll. Via länkarna kan du behändigt flytta dig mellan kursområden.

Alla block som du ser i den vänstra och högra sidobalken i Moodle har du möjlighet att flytta undan som sidoflik längst till vänster. Det gör du via den lilla blå rutan upp till höger i varje block. Du ser innehållet av blocket i sidofliken genom att föra musen över blockets namn. Återställ blocket från sidofliken med densamma blå rutan. Märk att användningen av sidoflikarna är en personlig inställning och gäller därför för samma användare överallt i Moodle men ingenstans för andra användare.

Som studerande i Moodle: inlämning av uppgifter, diskussionsforum och wiki

Moodle-kursområdenas mest använda möjligheter är, förutom distribution av material till studerandena, diskussionsforum, inlämning av uppgifter (filer, skriftliga uppgifter) och grupparbete i wiki. Läraren väljer vilka funktioner i Moodle det är som används, och ger studerandena anvisningar gällande arbetssätten.

Inlärningsuppgifter kan lämnas in som bilagor till meddelanden i diskussionsforumet, vilket är ett enkelt sätt att också meddela alla kursdeltagare om nya inlämningar. På diskussionsforumet får alla se allas uppgifter. Oftast har kursen dock ett eget område på kursområdet för inlämning av individuella uppgifter där studerandenas inlämningar visas endast för lärarna. Kursens lärare bestämmer om inlämningen visas för alla kursdeltagare eller bara för läraren.

Om du klistrar in text från Word

Kontrollera att det inte kommer med onödig formatering när du klistrar in texten (t.ex. från Word). I texteditorn finns knappen Klistra in från Word för sådana situationer. Tumregeln är att det lönar sig att redigera texten först i Moodle (med Moodles egen texteditor). Se den närmare (finska) anvisningen vid behov.

Diskussionsforum

På diskussionsforumets första sida visas meddelanderubriker, vem som börjat diskussionen (eventuellt med foto), antalet svar, antalet av dig olästa meddelanden samt det sista inläggets datum (datum och klockslag). I diskussionsforum med grupper har du dessutom en rullgardinsmeny med grupper ovanför listan med diskussionsmeddelanden. Meddelandena öppnas när du klickar på rubriken. Det är också möjligt att söka meddelanden med sökord (knappen Sök i diskussionsforum).

Skriv inlägg
 • När du vill börja en ny diskussion klicka på Lägg till ett nytt diskussionsämne.
 • Välj Svara när du vill svara på ett diskussionsinlägg. Svaret får automatiskt samma rubrik som det första meddelandet, så kom ihåg att ändra rubriken så att den beskriver innehållet i ditt meddelande.
 • I gruppvisa diskussionsforum ska du först välja din egen grupp i rullgardinsmenyn innan du klickar på knappen Lägg till ett nytt diskussionsämne.

Ett meddelande skickas vidare till prenumeranternas e-postadresser 30 minuter efter det att du skrivit och sparat meddelandet. Under den tid, men inte senare, kan du också göra ändringar i meddelandet eller radera det. Om du vill att meddelandet skickas direkt till kursdeltagarna, ska du kryssa förSkicka e-post nu (se bilden). I praktiken skickar Moodle utgående meddelanden med 10 minuters mellanrum (hela timmar + n x 10min). Även om meddelandet skickas direkt är det möjligt att göra ändringar, men ändringarna syns inte i det meddelande som redan skickats. Om du av någon anledning vill göra ändringar senare, kontakta din lärare.

Inställningar

Diskussionsträngarna kommer in under varandra och Visa i nästlad form är förvalt. Användaren kan själv välja om svaren ska visas t.ex. i trådad form. Inställningen kan ändras vid rullgardinsmenyn uppe på sidan.

Du kan få meddelandena från diskussionsforumet till e-posten genom att välja Prenumerera på detta diskussionsforum på diskussionsforumets första sida i blocket Inställningar, ifall prenumeration inte är förvalt. För närmare information läs ovan Profilinställningarna.

Inlämning av skriftliga uppgifter

Det finns olika sätt att samla in uppgifter i Moodle; här ges anvisningar för två typiska metoder. Uppgifterna kan i regel inlämnas som bifogade filer eller skrivas direkt i Moodles texteditor. Läraren kan ställa in den tid inom vilken uppgiften ska lämnas in. De individuella uppgifterna lämnas in till kursens lärare, de andra kursdeltagarna ser alltså inte varandras individuella uppgifter.

Inlämning med filer

Inlämningen av en fil börjar vid Ladda upp en fil, hämta sedan din fil från din datorn eller minnessticka. I regel skriver man uppgiften som vanligt t.ex. i Word och laddar upp den färdiga filen i Moodle med Browse > Ladda upp denna fil. Beroende på de inställningar som läraren har valt kan man ladda upp flera filer på en gång eller endast en fil. Ge din fil ett beskrivande namn utan skandinaviska tecken (åäö).

När inlämningstiden har gått ut och läraren har givit feedback, hittar du den i Moodle på samma ställe där du lämnade in uppgiften.

Nättext

När du lämnar in en nättext, klicka först på Redigera min inskickade uppgiftslösning. Skriv texten direkt i Moodles texteditor eller kopiera manuellt t.ex. från Notepad eller Wordpad (kopiera + klistra in) i texteditorns fält Inskickad uppgift.

Hjälp när problem uppstår

Hjälp till studerande

Kontakta i första hand läraren på kursen när du har problem med innehållet i en Moodle-kurs (kursnyckel, material, uppgifter, tenter, diskussionsforum, anvisningar, kursfordringar, tidtabeller m.m.). Varje lärare ansvarar för innehållet i sitt kursområde.

Vid mer allmänna problem med användningen av Moodle kan studerandena kontakta Helpdesk, helpdesk@helsinki.fi eller telefon (09) 191 55555 (mest på finska). Ytterligare information: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/helpdesk/ (på finska) eller http://www.helsinki.fi/atk/svenska/tjanster/kundtjanst.html (på svenska, kort)

 • No labels