Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

345 - Egenskaper för resursens projicering (filmer) (R)

Teknisk specifikation om projicering i en filmresurs.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Presentationsformat (R)

b Projiceringshastighet (R)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa ör kontrollerade termer (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

345 ## ‡a 3D ‡b 48 fps ‡2 rda

345 ## ‡a Cinerama ‡b 24 fps ‡2 rda

  • No labels