Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

591 - Biblioteksspecifik anmärkning

Används för olika ändamål i olika databaser.

I Voyager-databaserna: Utgivningskatalog (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kod för ansvarsområde/institutions-ID (R)

b Publikationens upphovsman (män) (R)

c Projekt-ID (R)

d AMKOTA- eller KOTA-klassifikation (R)

e Impact-värde (R)

f Utbildningsområde (R)

g Personalkod (R)

h Allmän anmärkning (R)

i Vetenskapsklassifikation (R)

j Hänvisning till utgivningskatalog (R)

k Reference of publication list (R)

m Open access-kod (R)

  • No labels