Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

653 - Indexterm - Okontrollerad (R)

Avser indextermer hämtade från t.ex. abstract eller innehållsförteckning och andra icke-kontrollerade ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå

# Uppgift saknas

0 Nivå ej specificerad

1 Primär

2 Sekundär

Andra indikator (Ind. 2) Typ av term eller namn

# Uppgift saknas

0 Allmän indexterm

1 Personnamn

2 Institutionsnamn

3 Konferensnamn

4 Kronologisk term

5 Geografiskt namn

6 Term för genre/form

Delfält

a Okontrollerad term (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

653 #0 ‡a pissikset

653 #0 ‡a sinkkukirjallisuus

653 1# ‡a fuel cells ‡a molten carbonate ‡a power generation

653 ## ‡a Man ‡a Eyes ‡a Diseases

  • No labels