Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

550 - Anmärkning - Utgivande institution (för fortlöpande resurser) (R)

Nuvarande och tidigare utgivare. Informationen kompletterar uppgifterna i delfält 260‡b. Jämför även med fält 720.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

550 ## ‡a VTT Informationstjänster.

550 ## ‡a Elokuvan julk. Marin Karmitz, 1994.

550 ## ‡a Kuntokallio.

550 ## ‡a Julkaisija/kustantaja 2006- Ikäinstituutti.

  • No labels