Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

352 - Digital grafisk representation (R)

Beskrivning av referensmetod och mekanism för digital grafisk representation. Information om lagringsteknik, objektens antal och filformat.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Direkt referensmetod (NR)

b Objekttyp (R)

c Objekträkning (R)

d Radräkning (NR)

e Kolumnräkning (NR)

f Vertikalräkning (NR)

g VPF topologinivå (NR)

i Beskrivning genom indirekt referens (NR)

q Format (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

352 ## ‡a Vector.

352 ## ‡a Point : ‡b Entity point.

352 ## ‡a Raster : ‡b pixel ‡d (5,000 x ‡e 5,000) ; ‡q Tiff.

352 ## ‡a Vector : ‡b GT-polygon composed of chains ‡c (70).

352 ## ‡a Vector : ‡i 100 year floodplain boundary, 500 year floodplain boundary.

  • No labels