You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

085 - Klassifikationskodens sammansättning (R)

Fältet används för att beskriva hur hela eller delar av klassifikationen (primärt DDK) är sammansatt ("syntetiserad"). För klassifikationskoder konstruerade utifrån två eller flera instruktioner ska respektive instruktion redovisas i varsitt 085-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält 

a Klassifikationskod varifrån instruktionen har hämtats -- enstaka kod eller inledande kod i intervall (R)

b Grundkod (R)
Kan följas av ett eller flera klassifikationsnummer. Ofta är numren i ‡b och ‡a identiska. När samma klassifikationsnummer byggts upp av två/flera tillägg är basnumren i andra/följande 085-fält lika med resultatet av omedelbart föregående tillägg.

c Klassifikationskod -- avslutande kod i intervall (R)

f Facettbestämning (R)
Det/de extra tecken som ska läggas till för att indikera facettering.

r Rotnummer (R)
Mönsterkodens/-intervallets inledande siffror. Används endast tillsammans med delfälten ‡s eller ‡t.

s Siffror tillagda från klassifikationsnummer i schema eller extern tabell (R)

t Siffror tillagda från intern underordning eller tilläggstabell (R)

u Analyserad klassifikationskod (R)
Delfältet upprepas när samma 085-fält avser fler än en av de koder som finns i samma post.

v Klassifikationskod i intern underordning eller tilläggskod, varifrån instruktionen har hämtats (R)
Enstaka kod eller inledande kod i intervall.

w Tabellidentifikation -- intern underordning eller tilläggstabell (R)
Enstaka kod eller inledande kod i intervall.

y Sekvensnummer eller annan identifikation för intern underordning eller tilläggstabell (R)
Anges med siffror, "1" (första/enda tilläggstabellen) resp. "2", "3" etc. (andra och följande tilläggstabell/er).

z Tabellidentifikation (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

085 ## ‡8 1.1 ‡b 346.046 ‡a 346.046 ‡s 95

085 ## ‡8 1.2 ‡b 599.09 ‡z 1 ‡a 093 ‡c 099 ‡z 2 ‡s 94

  • No labels