Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

071 - NAL-uppgift rörande exemplar (R)

Uppgifter som NAL har tillagt om bekrivningsobjektens andra exemplar som finns i dess samlingar.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Klassifikationskod (NR)

b Ordningselement i uppställningen (NR)

c Uppgifter rörande annat exemplar (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

  • No labels