Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

045 - Innehållets tidsperiod (NR)

Avser kodad uppgift om den tidsperiod som beskrivs eller behandlas i resursen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av tidsangivelse i ‡b eller c

# Delfält b eller c saknas

0 Ett datum/en tid

1 Flera enstaka datum/tider
Det finns flera delfält ‡b och/eller ‡c i posten och varje delfält innehåller ett datum/en tid.

2 Datum-/tidsintervall
Det finns två delfält ‡b och/eller ‡c i posten och datumen i delfälten formar ett tidsintervall.

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kod för tidsperiod (MARC21) (R)
Anges med en fyrställig alfanumerisk kod enligt MARC Format for Bibliographic Data, 045 (Time of Period Content).

b Period  9999 f.Kr. och därefter (R)
Anges med kod för era (e), år (yyyy), månad (mm), dag (dd), och vid behov även timme (hh), enligt mönstret eyyyymmddhh - respektive led högerjusteras, och outnyttjade positioner fylls ut med inledande nollor.
Koder för era:

  • c : f. Kr.
  • d : e. Kr. 

c Period före 9999 f.Kr. (R)
Anges enligt mönstret årtal f. Kr. (endast siffertalet).

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

045 0# ‡b d1998

045 ## ‡a a0d6

045 0# ‡c 2500000000

045 1# ‡b d1972 ‡b d1975

045 2# ‡b d186405 ‡b d186408

045 2# ‡c 25000 ‡c 15000

045 ## ‡a d7d9

045 ## ‡a a-c-

045 2# ‡a d7n6 ‡b c0221 ‡b d0960

045 2# ‡c 225000000 ‡c 70000000

  • No labels