Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Current »

039 - Finländskt kartverkkoordinatsystem - finländskt fält (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kartbladets nummer (R)

b Koordinatsystemet (NR)

  • a - baskoordinatsystem
  • b - gemensamt koordinatsystem
  • c - annat system
  • d - EUREF-FIN

d Västliga koordinater (NR)

e Östliga koordinater (NR)

f Nordliga koordinater (NR)

g Sydliga koordinater (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

039 ## ‡a 432301 ‡b a ‡d 4460 ‡e 4470 ‡f 7050 ‡g 7040

  • No labels