Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

032 - Registreringsnummer för postal behandling av publikationen (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Registreringsnummer (NR)
Sex nummer högerjusterad med inledande nollor.

b Källa: Instans som tilldelat numret (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

032 ## ‡a 686310 ‡b USPS

  • No labels