Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Laskentaintensiiviset tilastolliset menetelmät

Kurssikoodi

57723

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Laskentaintensiiviset tilastolliset menetelmät, syksy 2006

Asema opetuksessa

Tällä kurssilla voidaan korvata kurssi Tilastollinen laskenta, joka esiintyy opinto-oppaassa, mutta jonka nimistä kurssia ei luennoida. Kurssi soveltuu esim. matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tilastotieteen koulutusohjelman valinnaiseksi erikoiskurssiksi joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon.

Kurssikuvaus

Kurssilla käsitellään moderneja, laskentaan perustuvia tilastomenetelmiä. Aiheita ovat

  • aineiston visualisointi
  • stokastinen simulointi ja sen soveltaminen tilastolliseen päättelyyn mukaanluettuna MCMC-menetelmät
  • EM-algoritmi, saapasremmi (bootstrap) ja linkkuveitsi (jack-knife)
  • parametriton funktioiden estimointi sekä ristiinvalidointi (cross validation)

Laajuus

8 op (harjoitustyön tekemällä 10 op).

Esitietovaatimukset

Kurssin seuraamista varten tarvitaan

  • perusvalmiudet yhden ja useamman muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennassa sekä vektoreiden ja matriisien käsittelyssä,
  • perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. todennäköisyyslaskennan kurssi),
  • perustiedot tilastotieteestä (tilastollisen päättelyn kurssi on suotava, mutta ei välttämätön esitieto).
  • No labels