Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moodlen tehtävällä voit kerätä haluamasi yhdistelmän tiedostoja ja verkkotekstiä samalla kertaa, ja pyytää lisäksi opiskelijoilta lisätietoja tehtävästä kommenttina. Tehtävä on aina näkyvissä vain kurssin opettajille ja opiskelijalle itselleen! Tehtävän asetuksissa määritellään myös, miten a) opiskelija palauttaa työnsä b) opettaja antaa palautetta.

Perinteisen arvioinnin vaihtoehtona voit ottaa käyttöön ns. edistyneet arviointitoiminnot eli Arviointimatriisin tai Arviointioppaan. Tällöin Moodle laskee tehtävän arvosanan automaattisesti matriisissa/oppaassa antamiesi pisteiden perusteella. Lue myös ohje Arviointiprosessi tehtävissä.

Tehtävä lisätään laittamalla muokkaustila päälle > "Lisää aktiviteetti tai aineisto" > Tehtävä. 

 

Tehtävän perusasetukset

Tehtävälle on aina annetta nimi (näkyy opiskelijalle kurssin etusivulla) ja kuvaus (ohjeet, palatusmuoto, rakenne, laajuus yms.).

Tämän jälkeen voit valita, haluatko käyttää tehtävässä ajastusta. Määrittele haluamasi aikarajat palautukselle: 

 • Palautettavissa alkaen: palautus alkaa ko. hetkestä.
 • Palautettavissa viimeistään: tehtävän määräaika eli deadline.
 • Ehdoton takaraja palautukselle: tämän jälkeen palautus ei ole enää mahdollista. Myöhästymiset voi ottaa huomioon esim. arvionnissa.
 • Näytä aina tehtäväkuvaus: Kyllä = tehtävänanto näkyy opiskelijalle aina, vaikka palautus ei vielä olisikaan mahdollista. Ei = tehtävänanto voidaan piilottaa ennen alkamisajankohtaa. Näin opiskelija ei näe esim. esseetentin kysymyksiä etukäteen.
 • Ota Lähetä arvioitavaksi -toiminto käyttöönJos tämä asetus on käytössä, opiskelijoiden on erikseen kuitattava vastauksensa valmiiksi "Lähetä arvioitavaksi" -painikkeella, joka lukitsee vastauksen (vaikka deadline olisi jälkellä, vastausta ei pääse enää muuttamaan). Tämä siis mahdollistaa opiskelijoille palautuksen pitämisen keskeneräisenä luonnoksena tarpeen mukaan. Jos vaihdat asetuksen vaihtoehdosta "Ei" vaihtoehtoon "Kyllä" opiskelijoiden jo palautettua tehtäviä, jo tehdyt palautukset palautukset katsotaan lopullisiksi ja ne lukittuvat automaattisesti. Useimmiten "Lähetä arvioitavaksi" -toiminto on hyvä olla käytössä. Se on myös edellytys ns. ryhmätehtävälle, jossa kaikkien ryhmäläisten on palautettava työhon oma osuutensa. Ryhmätehtävästä tarkemmin alla.


 • Vaadi, että opiskelijat hyväksyvät vakuutuksen oman työn osuudesta: Yleensä on parempi käyttää Urkundia (katso tarkemmin alta).
 • Ilmoita palautuksista opettajalle: Jos tämä asetus on käytössä, kaikki kurssialueen opettajat saavat viestin aina, kun opiskelija palauttaa vastauksensa (ajallaan tai myöhässä). Kukin opettaja voi säätää saapuvien viestien toimitusasetukset (sähköposti, Moodle-viesti vai ei kumpaakaan) omista profiiliasetuksistaan.
 • Ilmoita myöhästyneistä palautuksista opettajille: Jos tämä asetus on käytössä, kaikki kurssialueen opettajat saavat viestin aina kun opiskelija palauttaa vastauksensa myöhässä. Kukin opettaja voi säätää saapuvien viestien toimitusasetukset (sähköposti, Moodle-viesti vai ei kumpaakaan) omista profiiliasetuksistaan.
 • Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä: Voit erikseen määritellä, että tehtävänpalautus on ryhmätyö (yksilötyö on Moodlessa tehtävän oletus). Jos valitset ryhmätyön, saavat kaikki ryhmän jäsenet saman arvosanan tehtävästä! Tätä varten tulee olla Moodlen ryhmätoiminnot käytössä eli opiskelijat tulee Moodlessa jakaa ryhmiin, joissa palautus tehdään. Ryhmäpalautus näkyy aina kaikille ryhmän jäsenille ja kaikki ryhmäläiset näkevät myös toistensa muokkaukset. Ensimmäisenä työn palauttaneen tiedosto/verkkoteksti näkyy siis muiden opiskelijoidenkin palautusalueella (oman ryhmän jäsenille). Ryhmäpalautus ei huomioi samanaikaisia muokkauksia tehtävään eli jos kaksi opiskelijaa muokkaa työtä samaan aikaan, vain viimeksi tallennetut muutokset jäävät voimaan. Tämä kannattaa huomioida ryhmätöide aikatauluista sovittaessa. Yhteiskirjoitukseen on usein Moodlen wiki parempi ratkaisu.
 • Kaikkien ryhmäläisten on palautettava: toiminto liitty edelliseen kohtaan. Jotta tämä asetus on mahdollista ottaa käyttöön tulee tehtävässä olla "Lähetä arvioitavaksi" päällä. Toiminolla jokainen ryhmän jäsen kuittaa omalta osaltaan ryhmätyön valmiiksi. Jos asetus ei ole käytössä, ryhmän palautus katsotaan palautetuksi heti, kun kuka tahansa ryhmän jäsenistä klikkaa tehtävän palautuspainiketta.
 • Ryhmittely: Ryhmätöissä on mahdollista ottaa myös ryhmittelytoiminnot käyttöön. Jos et valitse ryhmittelyä, ryhminä käytetään kaikkia ko. kurssialueen ryhmiä. Ryhmittelyistä on erillinen ohjesivunsa.
 • Arviointi ilman opiskelijoiden nimiä piilottaa opiskelijoiden tiedot arvioijilta paitsi ko. tehtävässä myös arviointikirjassa. Asetus lukittuu kun tehtävään on tehty palautus tai annettu arvosana.

  Huomaa, että nimet on taas paljastettava arvioinnin jälkeen, jotta opiskelijoiden arvosanat näkyvät arviointikirjassa.

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/HY-Urkund-asetukset_Teht%C3%A4v%C3%A4ss%C3%A4 in about 2 seconds.

Urkund-asetukset Tehtävässä

Tehtävä-asetusten yhteydessä,  voit valita käytetäänkö ko. tehtävässä Urkundin tekstin alkuperäisyyden tarkistusta (ts. plagiaatintunnistusta). Ota halutessasi Urkund käyttöön valitsemalla Ota Urkund-tarkistus käyttöön -kohta Tehtävän asetuksissa.

Huom. Urkund-tarkistus toimii tehtävä-aktiviteetissa vain "tiedoston palautus" muotoisessa tehtävänannossa (ei verkkotekstissä). Opiskelijalta siis pyydetään palautus liitetiedostona.

Kun Urkund-tarkistus on otettu käyttöön, seuraavat asetukset ovat:

 • Määrittele oma Urkund-sähköpostiosoitteesi, jonka olet saanut Urkund käyttäjätunnuksen luonnin yhteydessä.  Kirjoita osoite kokonaisuudessaan eli etunimi.sukunimi.hy@analyysi.urkund.fi. 
 • Valitse haluatko, että vertailun tulos (Urkund-tarkistusprosentti) näytetään opiskelijalle Ei koskaan, Aina vai Kun tehtävän palautusaika on päättynyt.
 • Valitse haluatko, että itse Urkund-tulosraportti näytetään opiskelijalle: Ei koskaan, Aina vai Kun tehtävän palautusaika on päättynyt
 • Valitse lähetetäänkö opiskelijalle automaattisesti viesti kuin dokumentti on ladattu Urkundiin tai kun dokumentin tarkistusraportti on valmis. Riippumatta tästä valinnasta Urkundista tulee opiskelijalle sähköposti, kun dokumentti on vastaanotettu Urkundiin. Tässä viestissä on opiskelijalle ohjeet siitä, miten hänen tulee toimia, jos ei halua, että oma dokumentti tallentuu Urkundin tietokantaan.

Jos Tehtävän asetuksissa on otettu käyttöön "Ota Lähetä arvioitavaksi -toiminto", voidaan Urkund-asetuksissa vaihtaa, milloin opiskelijan tiedosto lähtetään tarkistettavaksi Urkundiin. Tiedosto lähetetään tuolloin vasta kuin Opiskelija käyttää "Lähetä arvioitavaksi" -painiketta.

Oletusasetusten mukaan tiedosto lähtee Urkund-tarkistukseen heti kun opiskelija lataa tiedoston Moodleen.

Huom. Jos sinulla ei ole Urkund tunnusta, katso ohjeet opettajan oppaan Plagiaatintunnistus-sivuilta

Palautuksen asetukset: se mitä opiskelija palauttaa

 • Valitse tehtävän tyyppi: verkkotekstiä vai liitetiedostoja. Samassa tehtävässä voidaan kerätä molempia.
  • Tiedostomuodolle ei ole rajoitusta eli voit kerätä opiskelijan vastaukset word, pdf, txt, rtf, ppt, mp3 ym. muodossa, kunhan saat itse ko. tiedostot avattua työasemallasi olevilla ohjelmistoilla
  • Verkkotekstissä opiskelijalle avautuu tekstikenttä ja tekstin muokkauseditori, johon vastaus kirjoitetaan/kopioidaan esim. tekstinkäsittelyohjelmistosta
 • Määrittele tiedostojen enimmäismäärä ja tarvittaessa rajoita lähetyskokoa (max. on aina 20Mt/tiedosto)
 • Lisätiedot sallimalla opiskelija voi antaa lisätietoja palautuksestaan (vapaa kommentti), esimerkiksi tiivistelmä

Palauteasetukset: se, miten opettaja antaa palautetta

 • Huomaa, että jos haluat opettajana antaa kirjallista palautetta tai liittää tiedostoja palautteeseesi, huolehdi, että palauteasetukset (Palaute & Palautetiedostot) ovat muodossa Kyllä (oletus).

Arviointiin liittyvät asetukset

 • Valitse haluamasi arviointiasteikko tehtävälle. Tyypillisiä käytettyjä ovat sanallisista asteikoista "Täydennettävä-Hyväksytty" ja "Hylätty-Hyväksytty". Numeerisista asteikoista "5" vastaa yliopiston 0-5 asteikkoa (5 maksimi, 0 minimi). Oletus 100 pistettä on valitettavasti Moodlen oletus, jota ei pysty muuttamaan. Opettajan tulee siis joka kerta tehtävää luodessaan muuttaa tämä kohta! "Ei arviointia" tarkoittaa, että Moodlen asteikkoja ei käytetä, mutta tehtävästä voi silti antaa sanallista palautetta, jos palauteasetukset on muodossa "Kyllä". 
 • Voit myös tehdä tehtävää varten kokonaan oman asteikon, jolloin tallenna välillä tehtävän asetukset, palaa kurssialueelle ja valitse Asetukset-lohkosta kohta "Arvioinnit" > Asteikot > Lisää uusi asteikko.
 • Arviointimenetelmä: "Yksinkertainen, suora arviointi" tarkoittaa arvosanaa ja sanallista palautetta. Sen sijaan voi valita myös edistyneen arvioinnin eli Arviointimatriisin tai Arviointioppaan.

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Moduulien_yleiset_asetukset_aktiviteeteissa in about 2 seconds.


Moduulien yleiset asetukset

Moduulien yleiset asetukset näkyvät aktiviteetin asetuksissa. Avaa aktiviteetti ja valitse Asetukset-lohkon kohta "Muokkaa asetuksia". Moduulien yleiset asetukset ovat aktiviteettiasetusten sivun alareunassa. Avaa kaikki kentät painikkeesta "Näytä lisäkentät", niin näet samat vaihtoehdot kuin kuvassa.

Näytetään opiskelijoille

Tämä toiminto vastaa etusivun piilotuskuvaketta/silmä-ikonia. Valitsemalla "piilota" (silmä kiinni ), aktiviteetti ei näy opiskelijoille lainkaan. Oletuksena aktiviteetti on aina luonnin jälkeen suoraan näkyvissä opiskelijoille (silmä auki ). Jos koko aihe/osio on kurssin etusivulla piilotettu, piilotetaan myös sen alla olevat aktiviteetit.

Tunnistenumero

Aktiviteetin tunnistetta käytetään muokatessa arvosanoille laskukaavoja arviointikirjassa. Tunnisteen voi myös luoda myöhemmin arviointikirjasta käsin. Jos tietty aktiviteetti ei sisälly mihinkään arvosanaan, kannattaa tunnistenumerokenttä jättää tyhjäksi.

Rajoita pääsy

Aktiviteetin pääsyrajoitukset voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. Aktiviteetti voidaan ajastaa näkymään vain tiettynä aikana opiskelijoille. Tai siihen voidaan asettaa arvosanaan perustuvia ehtoja (pitää saada jostakin toisesta tehtävästä tietty arvosanan ennenkuin saa uuden tehtävän auki). 

Salli pääsy alkaen ja Salli pääsy saakka

Avoinna alkaen/saakka -päivämäärät määrittävät koska opiskelijat pääsevät aktiviteettiin kurssisivulla olevasta linkistä. Ero aktiviteetin avoinna alkaen/saakka -päivämäärien ja saatavuusasetusten välillä on se, että aikarajojen ulkopuolella jälkimmäinen asetus antaa opiskelijoiden nähdä aktiviteetin kuvauksen, kun taas aktiviteetin avoinna alkaen/saakka -päivämäärät estävät pääsyn kokonaan.

Arvosanavaatimus

Asetus määrittelee ne arvosanaehdot, joiden pitää täyttyä ennen aktiviteettiin pääsyä. Haluttaessasi voit asettaa useita arvosanaehtoja. Sellaisessa tapauksessa kaikkien arvosanaehtojen pitää täyttyä ennen kuin aktiviteettin pääsee.

Osallistujatieto

Osallistujatiedon määrittelyllä voidaan rajoittaa pääsy aktiviteettiin esim. nimen tai opiskelijanumeron perusteella eli pääsy voidaan tätä kautta sallia vaikka vain yksittäiselle opiskelijalle.

Silloin kun aktiviteettiin ei pääse

Asetus määrittelee sen, miten aktiviteetti näytetään opiskelijalle ennen kuin se avautuu, piilotettuna vai harmaalla pääsyrajoitusten kanssa.