Child pages
 • UKJ-valmisteluryhmä 19.11.2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 19.11.2012 klo 12.30  - 13.23. (Etäkokous, voi osallistua myös paikan päällä)

AC-kokoushuone: https://connectpro.helsinki.fi/vallila-ukj/
Paikka: Kansalliskirjasto, Vallilan toimipiste (Teollisuuskatu 23), kokoushuone A317 (Nipsu)

Kutsutut:

Nimi (organisaatio)

Kirjastosektori

Osallistuminen

Ahlqvist Ari (Kansalliskirjasto)

Kansalliskirjasto

Paikalla

Ahola Marita (VAMK)

Korkeakoulujen yhteiset kirjastot

Poissa

Ala-Peijari Esko (CSC)

AMKien tietohallinnon asiantuntija

Poissa

Anttonen Marja (Turun AMK)

AMKIT-konsortio (05/2012 -)

Etänä

Hirvikallio Marja (Tilastokeskus)

Erikoiskirjastojen neuvosto

n. klo 13 alkaen etänä

Hyvönen Nina (Kansalliskirjasto)

Kansalliskirjasto

Paikalla

Jauhiainen Tommi (Kansalliskirjasto)

Kansalliskirjasto

Klo 13 asti

Kytömäki Päivi (OY)

Yliopistokirjasto/Linnea2-konsortio

Etänä

Luokkanen Sinikka (HAMK)

pj, AMKIT-konsortio

Etänä

Mäkiranta Ari (Joensuun seutukirjasto)

Yleisten kirjastojen neuvosto

Etänä

Nurminoro Ritva (Lapin maakuntakirjasto)

Yleisten kirjastojen neuvosto

Etänä

Saarti Jarmo (ISY)

Yliopistokirjasto/Linnea2-konsortio

Etänä

Vainikka Eila (Suomen kuntaliitto)

Erikoiskirjastojen neuvosto

Paikalla

Öhrman Kuno (Hanken)

Yliopistojen tietohallinnon asiantuntija

Poissa

Lassi Lager (Kansalliskirjasto)

sihteeri

Paikalla

Päivi Järvinen (Ari A:n sijainen)

Kansalliskirjasto

Paikalla

Kutsutut alustajat:  -

Muistio

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen asialistan vahvistaminen

Läsnäolijat todettiin, asialista hyväksyttiin.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen muistio.

3. Tiedotusasiat

 • UKJ-hankkeen ja raportin esittely kirjastojohtajien yhteiskokouksessa 13.11., keskustelua hankkeen jatkosta  ja kakkosvaiheen johtoryhmän nimeämisestä
  • Kokouksessa keskusteltiin mm. yleisten kirjastojen mukaantulosta, viiden vuoden aikataulusta ja mahdollisesta rahoituksesta. Myös monissa erikoiskirjastoissa halua tulla mukaan. Hanketta pitäisi viedä eteenpäin kansallisena hankkeena.
 • 12.2.2013 sovittu seuraava kaikkien kirjastosektorien johtajien kokousaika, asialistalla UKJ

4. UKJ-valmisteluraportin viimeistely?

 • valmisteluraportti / projektisuunnitelma
  • Toivotaan, että kaikki valmisteluryhmäläiset lukisivat nyt raportin. Jokainen voi tehdä korjauksia ja lisäyksiä suoraan raporttiin. Epäselvät asiat ja selvennykset tehdyistä isommista muutoksista voi halutessaan kirjata kyseisen wiki-sivun kommenttiin tai lähettää valmisteluryhmälle sähköpostitse.
  • Tämän vuoden aikana raportti korjauksineen valmiiksi ja OKM:ään vietäväksi (OKM: toive: joulukuussa mahdollisimman varhain). 30.11. viimeistään raportin luku ja kommentit. Sen jälkeen raportti lukitaan eikä siihen tehdä enää muutoksia. Wiki-raportista tehdään oikoluettu PDF-versio.
  • Raportin rakenne: Raportista tehdään myös lyhyempi, noin A4-kokoinen (1 s.) abstrakti - tämän tekevät ketkä ehtivät.
  • Voi kuitata sähköpostitse, kun on lukenut / on tehnyt muutoksia ym.
  • Uutta kokousta ei enää tarvita.

5. Muut asiat

 • UKJ-wikin jäädyttäminen osittain (esim. ykkösvaiheen raportti). Esim. työryhmien wiki-sivuja voi päivittää jatkossakin. Sinikka ja Lassi katsovat, mitkä osiot jäädytetään ja mitkä pysyvät päivitettävinä.
 • Valmiin raportin vieminen OKM:ään. Lähtökohtaisestai koko valmisteluryhmä luovuttamassa (ketkä pääsee). Koitetaan saada mukaan myös VM:stä ValtIT-ihmisiä, jotta hanketta voisi paremmin viedä läpi kaikkien ministeriöiden alaisia kirjastoja koskevana hankkeena. Tammikuussa luovutus.
 • Artikkelin tekeminen IFLA-abstraktista. Jos joku muukin haluaa mukaan, sähköpostia Jarmolle, joka palaa asiaan tammikuussa.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.23.

 • No labels