Child pages
  • Tilastollisen päättelyn jatkokurssi - luentopäiväkirja
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi

Luentopäiväkirja

Viikot 44 ja 45

Konvergenssikäsitteitä ja -lauseita, delta-menetelmä, suurten lukujen laki, keskeinen raja-arvolause iid-tapauksessa, martingaalin käsite. (Sivut 1-11.)

Viikko 46

Suurten lukujen laki ja keskeinen raja-arvolause martingaaleille (MD-jonoille). Tilastollisen mallin käsite. Esimerkkejä lineaarisista malleista. Mallin tuloesitys. (Sivut 11-16.)

Viikko 47

Ehdollinen malli ja marginaalimalli sekä niiden erikoistapauksia. Uskottavuus- ja pistemääräfunktio sekä informaatiomatriisi. Parametrien ortogonaalisuus. Mallin säännöllisyys. (Sivut 17-25.)

Viikko 48

Mallin säännöllisyys (jatkoa). Su-estimaattorin tarkentuvuus. (Sivut 25-30.)

Viikko 49

Su-estimaattorin asymptoottinen normaalisuus. Waldin testi. (Sivut 30-37.)

Viikko 50

Raon pistemäärätesti. (Sivut 38-41.)

  • No labels