OBS. Dessa instruktioner uppdateras inte längre.

Kolla Instruktioner och stöd för Moodle i Instruktioner för undervisning.

Den här sidan med väldigt korta instruktioner stöder dig i den tekniska processen när du just före kursstarten vill komma igång med Moodle i din undervisning.

Kom ihåg att planera din undervisning innan du besluter dig för vissa nätverktyg, för alla verktyg möjliggör inte alla pedagogiska lösningar! Läs därför gärna


1. Inloggning

Logga in via http://moodle.helsinki.fi.

Klicka på Logga in på Moodles framsida och välj "Användare vid Helsingfors universitet". Det går också att istället logga in med HAKA eller Edugain genom att trycka på deras symboler. Du kan också fästa bokmärken i din webbläsare vid specifika kursområden så att du förflyttas direkt till rätt kurs. Det kan då också hända att Moodle ber dig logga in.

Efter att du loggat in ser du alltid din personliga Kursöversikt-sida med alla kurser som du är registrerad på som lärare eller studerande. Genom att klicka på en kurs namn förflyttas du till kursområdet.

2. Beställ ett nytt kursområde

Du beställer ett nytt kursområde genom att fylla i blanketten på Moodle. Du hittar den på Moodles framsida under Instruktioner för lärare efter att du har loggat in.

3. Kursinställningarna

Du redigerar kursens inställningar genom Åtgärder-kugghjulet uppe till höger och Redigera inställningar. De viktigaste punkterna är:

 • Kontrollera att kursens namn och förkortning är rätt. I rutan för sammanfattning kan du fylla i en kort beskrivning av kursens innehåll.
 • Kursformat: Välj temaformat, veckoformat eller gemenskapsformat. Du kan välja antalet sektioner senare.
 • Kurssynlighet (under Allmänna data): Visa och dölj kursområdet för studenterna. Studenterna ser inte dolda kurser, och för de studenter som lagts till på kursen medan den är dold är länken grå i kursöversiktsvyn. Det lönar sig att ha kursområdet dolt medan du ännu skapar det. Som utgångspunkt är alla nya kursområden dolda för studenterna.

4. Kursinnehåll

För att lägga till innehåll på ditt kursområde måste du Aktivera redigering under Åtgärder uppe till höger. Du kan lägga till aktiviteter eller resurser och redigera sektionerna och kursens nyhetsforum.

4.1. Nyhetsforum

Alla kursområden har automatiskt ett diskussionsforum som heter Nyhetsforum (instruktioner på finska). Forumet är till för att läraren ska kunna skicka ut information åt studenterna som automatiska e-postmeddelanden.

 • OBS! Nyhetsforumet möjliggör inte dialog med studenterna. Studenterna kan bara läsa meddelandena, inte besvara dem. Om du vill ha ett diskussionsforum där studenterna kan delta måste du lägga till ett Forum (”Lägg till en aktivitet eller resurs”, instruktioner på finska).

5. När undervisningen börjar

När undervisningen inleds måste kurssynligheten ställas in på ett lämpligt sätt. Studenterna måste kunna komma åt kursområdet.

5.1. Tillgång till kursområdet

Ändra kurssynligheten:

 1. Kursområdet måste först göras synligt för studenterna (se kapitel 3), för att de alls ska komma åt det. Notera att kursområdet blir tillgängligt för alla på Moodle när du gör det synligt.
 2. Det lönar sig att begränsa tillgången till ett Moodle-område, alltså vem som kan se kursområdet och hur. Det här gör du genom att gå via Deltagare (i spalten till vänster) till Metoder för registrering (kugghjulet till höger). Alternativen för registrering är:
  • Självregistrering. Lägg till ett lösenord, en kursnyckel, så att bara de som har kursnyckel kan registrera sig på kursen. Studenterna behöver nyckeln endast när de för första gången besöker kursområdet. Vid behov kan kursnyckeln bytas ut när kursen redan inletts, det påverkar inte studenterna som redan registrerat sig. Om du t.ex. har publicerat kursnyckeln på kursens webbplats eller på något annat allmänt ställe så att studenterna ska hitta till kursområdet, kan du byta nyckeln när alla anmälda registrerat sig.
  • Ta bort självregistreringen (skräpkorgen) eller stäng den (ögat öppet – slutet öga). Notera att de studenter som redan är registrerade på ett visst sätt tas bort från kursområdet om du raderar möjligheten att registrera sig så.
  • Tillåt inträde för gästanvändare. De som använder den här metoden kan inte delta i verksamheten utan bara se materialet. De som registreras som gäster kan logga in med ett lösenord, annat än kursnyckeln.

5.2. Kursområdets deltagare

Kursdeltagare kommer åt Moodle-området på två huvudsakliga sätt:

 1. Vi rekommenderar självregistrering till kursområdet. Läraren kan skicka e-post och dela Moodle-områdets webbadress med dem som registrerat sig över Oodi. Eller studenterna kan söka fram kursen på Moodles framsida. Läraren måste informera studenterna om den eventuella kursnyckeln. När studenten registrerat sig syns kursen på hens Kursöversikt-sida och kursnyckeln behövs inte längre.
 2. Läraren kan också lägga till deltagare (studenter och lärare) för hand, en åt gången. Det här görs via Deltagare i spalten till vänster (Registrera användare).

 

6. Kursens slutåtgärder och användning av kursområdet

När kursen har avslutats och du inte längre behöver kursområdet ska du minnas att stänga Moodle-området för studenterna. Gamla, onödiga kurser raderas automatiskt efter en tid, men det förutsätter att ingen har besökt kursområdet under en längre tid.

Om du vill återanvända kursområdet eller innehåll därifrån:

 • Kom ihåg att ta hänsyn till att allt innehåll som påverkat bedömningen ska sparas en viss tid efter att kursvitsorden förts in i Oodi. För det mesta är tiden 6 månader, men i vissa fall, som när det gäller mognadsprov, är det längre.
 • Om du vill spara det gamla kursområdet och återanvända det innehållet på ett nytt område ska du beställa det nya kursområde och importera den gamla kursens innehåll. Gör så här: gå till den nya kursen, välj Åtgärder > Hämta > välj rätt kursområde i listan > välj innehåll som du vill importera.
 • Om du vill ta en säkerhetskopia på kursområdet eller en del av det: välj Åtgärder > Säkerhetskopiera > markera de delar av innehållet som du vill ta med i säkerhetskopian och klicka på Nästa. När säkerhetskopian är skapad kan du spara den på din dator, ett USB-minne eller någon annan plats utanför Moodle.
 • Om du vill återanvända samma kursområde när kursen går nästa gång måste du ta bort de gamla studenterna. Gå till Åtgärder och Nollställ. Då sparas aktiviteter och resurser, men deltagarna och sådant som de skapat raderas.

Tilläggsinstruktioner

Svenskspråkiga Moodle-anvisningar