Child pages
 • Moodle-instruktioner för studerande vid HU
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

Moodle-instruktionerna är avsedda för studerande som använder Moodle-version 2.2 vid Helsingfors universitet. Centret för undervisningsteknologi ansvarar för sidans uppdatering. Förbättringsförslag och kommentarer tas gärna emot per e-post till ok-moodle@helsinki.fi.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.

Allmänt om Moodle

Moodle är en virtuell lärmiljö för aktivt och kollaborativt lärande. Det är vanligt att lärarna vill använda Moodle på sina kurser vid Helsingfors universitet. Moodle erbjuder möjligheter till flera olika slags interaktion mellan studenter och lärare. Moodle kan användas t.ex. som kursanslagstavla, för distribution av kursmaterial, webbdiskussioner, tenter eller inlämning av uppgifter/filer, enligt den ansvariga lärarens val.

Moodle används via webbläsaren. Olika webbläsarprogram har skillnader som reflekteras till Moodle. Den enda rekommenderade webbläsaren är Mozilla Firefox i alla operativsystem (Windows, Linux, Mac). T.ex. Safari i Mac förorsakar kända problem som att det inte går att ladda upp filer.

Inloggning i Moodle

Logga in i Moodle på adressen http://moodle.helsinki.fi.

Välj i blocket Logga in upp till höger Användare vid Helsingfors universitet (också användare med begränsat tillstånd (på finska kevyttunnus) är användare vid HU och loggar in på samma sätt). När du loggar in på Moodle ska du alltid använda ditt eget användarnamn och lösenord vid HU (AD-användartillstånd). Om du vill logga in på Helsingfors universitets Moodle med en annan högskolas användarnamn, välj Användare via HAKA.

Tips

 • Om du besöker samma Moodle-kurser regelbundet kan du också spara kursernas egna webbadresser (så här: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=_9999_) bland webbläsarens bokmärken så har hittar du direkt till de kurser som du har registrerat dig på.
  Om du inte lyckas logga in på Moodle kan det finnas flera olika orsaker:
  • Om du får en felanmälan "Käyttäjäntunnistus ei onnistunut, Authentication did not succeed" (texten på webbläsarens adressrad: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin), är lösenordet eller användarnamnet eller båda fel. Gäller ditt användarnamn fortfarande? Gav du kortformen av ditt användarnamn? Har du glömt ditt lösenord? Kontakta universitetets IT-behörighetsexpedition, se http://www.helsinki.fi/atk/svenska/radgivning/.
  • Om du får felanmälan "ERROR, An error occurred while processing your request. Please contact your helpdesk or user ID office for assistance. Error Message: Invalid IdP URL (HTTP 404)", (texten på webbläsarens adressrad: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin), har inloggningen tydligen börjat fel. Har du Moodles inloggningssida som bokmärke/favorit i din webbläsare (dvs. adressen https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin)? Inloggningen måste alltid börja på Moodles startsida på adressen http://moodle.helsinki.fi och Användare vid Helsingfors universitet under Logga in.
  • Om du har loggat in på rätt sida, gett rätt namn och lösenord, och ändå inte lyckas logga in på Moodle och vet att ingen annan (t.ex. dina studiekamrater) kan logga in, är det troligen fråga om ett större avbrott eller en uppdatering. Du kan kontrollera aktuella uppgifter om avbrott på adressen http://www.helsinki.fi/atk/yhteydet/katkot.html . Kontakta vid behov universitetets Helpdesk: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/helpdesk/

Hur du registrerar dig på ett kursområde

Du kan själv registrera dig på kursområden som den kursansvariga läraren ger dig tillträde till.

 • Om din lärare har skickat dig direkt adress till kursområdet, kan du använda det
 • Om din lärare har givit dig kursområdets namn, sök det i Moodle. Använd sökfunktionen nederst på Moodles startsida http://moodle.helsinki.fi genom att skriva text i sökfältet Sök kurser. Du kan söka med kursens namn, en del av namnet eller kursens förkortning. Registrera dig på kursen genom att klicka på kursens namn.
 • Om du inte hittar rätt kurs, kontrollera med läraren hur man registrerar sig på kursen.

Om du inte är inloggad i Moodle, logga in först. För det, se instruktioner ovan. Avsluta med att ge kursnyckel (om kursen har en kursnyckel). Kursnyckel = det lösenord som ska användas när man registrerar sig på kursen och som efterfrågas bara när man registrerar sig på kursen för första gången. Kursnyckeln bestäms av den kursansvariga läraren.

Tips för inloggning på kursområdet

 • Om du inte hittar Moodle-kursen, har registreringsmöjligheten kanske ännu inte öppnats. Kontrollera med den kursansvariga läraren när registreringen börjar och kursen öppnas för registrering.
 • Om du inte vet kursnyckeln, kan du inte registrera dig på en kurs som kräver kursnyckel. Be din lärare om kursnyckeln.
 • Om ditt användarnamn har föråldrats eller du har glömt ditt lösenord kan du inte registrera dig på en Moodle-kurs. Kontakta universitetets behörighetsexpedition, se http://www.helsinki.fi/atk/svenska/behorighet/
 • Observera att du också kan avregistrera dig från en Moodle-kurs. Detta går enkelt när du vill ta bort föråldrade kurser. Ibland kan man avregistrera sig i misstag. Vänd dig i så fall till den kursansvariga om du inte lyckas registrera dig på kursen.

Ändring av språkinställningar

Språket på Moodles första sida bestäms enligt webbläsarens språkinställning före inloggningen. Ändra språkinställning i rullgardinsmenyn uppe i högra hörnet. Det går också att välja språk efter inloggningen. Det finns tre språkversioner: finska, svenska och engelska. Språket som du väljer i rullgardinsmenyn gäller under hela inloggningen. Vilket språk som används under en Moodle-kurs bestäms i första hand enligt det obligatoriska språkval som läraren eventuellt har gjort, i andra hand enligt det språk som du har valt i rullgardinsmenyn efter inloggningen eller det förvalda språket i din användarprofil.

Om du vill ändra ditt förvalda språk i Moodle kan du göra det genom att ändra din användarprofil. I så fall är språket i Moodle det som du har förvalt i din profil (om läraren inte har bestämt att en kurs har ett annat obligatorisk språk). Mera information om hur man gör ändringar i sin användarprofil finns i kapitlet 6. Ändringar i användarprofilen.

Huvudsidan MyMoodle med Mina kurser

Efter inloggningen ser du din personliga MyMoodles första sida med dina aktuella kurser i mittspalten och Nyheter i anslutning till kurserna. Om du klickar på kursrubriken kommer du direkt till kursområdet.
Om det saknas kurser från listan över dina kurser, har du ännu inte registrerat dig på kurserna. Via Visa alla kurserna kan du bläddra i Moodles kurskategorier och registrera dig på nya kurser. Se närmare anvisningar i avsnitt 2.

Profilinställningarna

Du kan läsa och ändra din användarprofil efter inloggningen om du klickar på Du är inloggad som Ditt Namn. Länken finns uppe i högra hörnet på kurssidans första sida och i nedre kanten på varje sida. Du hittar din användarprofil också via Profil under rubriken "Administration av kurs”.

Välj fliken Redigera profil. Observera att profilen gäller användaren och är gemensam för alla dina Moodle-kurser. Du kan bl.a. uppdatera följande punkter i din profil (OBS! Välj Visa avancerad till höger om du inte ser de alternativa e-postinställningarna)

 • Visning av e-post: Du får själv välja hur öppet din e-postadress syns i Moodle. Alternativen är öppet på Moodle, endast deltagarna i dina kurser, eller ingen. Oberoenda denna inställning skickar Moodle meddelanden till din e-postadress. Du kan vid önskemål begränsa synligheten av din e-postadress. Om du gömmer din e-postadress från alla andra kan inte heller e-postmeddelanden skickade ut från Moodle besvaras per e-post. Det mest typiska fallet är ju prenumeration av inläggen i ett diskussionsforum. Istället för din egen adress visar Moodle en noreply-adress. Möjliga svar till dessa meddelanden går till en administrativ skräppostadress.
 • E-post är aktiverad: Det lönar sig att alltid ha inställningen Den här e-posten är redan registrerad, så att alla viktiga meddelanden och nyheter från din kurs når dig.
 • Sammanfattandet av e-postmeddelanden: Här väljer du i vilken form eventuella meddelanden från kursområdena för dina Moodle-kurser skickas till din e-postadress. Om diskussionsforumen används flitigt, kan du välja Ämnen (ett dagligt meddelande endast innehållande ämnen), och får då endast en sammanfattning per dag från Moodles diskussionsforum (som du prenumererar på eller som läraren vill att du prenumererar på). Sammanfattningen skickas kl. 17.00. Om du vill kan du också prenumerera på alla meddelanden från diskussionsforumet och får då meddelanden oförkortade till din e-post Ingen sammanfattning (ett e-postmeddelande per inlägg i forum).
 • Automatisk prenumeration på forum: Inställningen bestämmer på vilka sätt du beställer diskussionsforumen till din e-post – automatiskt när du deltar i en diskussion eller endast när du meddelar särskilt (per diskussionsforum). I början av en kurs är det klokt att välja ”Ja, registrera mig som prenumerant när jag gör ett inlägg i ett visst forum”. I ett senare skede av kursen kan man ändra till alternativet: Nej, jag vill inte bli automatiskt registrerad som prenumerant på forum. Du kan samtidigt prenumerera på vissa forum till din e-post (de som är aktiva för tillfället).
 • Det språk du föredrar att använda: Förvalt språk för Moodles gränssnitt. Finska är förvalt, men också svenska och engelska är möjliga.
 • Bild: Du kan sätta in ett foto av dig själv (ansiktet) som visas på kursområdets deltagarlista och vid dina diskussionsinlägg. I synnerhet på interaktiva kurser rekommenderar vi att deltagarna sätter in sitt foto i sin profil.

Tips

 • Du kan inte ändra namn och e-postadress i användarprofilen, eftersom uppgifterna i Moodle hämtas automatiskt från Helsingfors universitets datasystem. Om du inte använder din e-postadress helsinki.fi regelbundet, men vill ha alla viktiga meddelanden från Moodle, kan du omdirigera din post via Mappi till en annan adress. Ytterligare information: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/ohjehakemisto/postinohjaus_mapista.html (endast på finska)
 • Uppgifterna i användarprofilen visas automatiskt endast för dig och läraren på kursen. Andra kursdeltagare ser bara en del av din profil: förutom ditt foto, Namn, Land, Ort, E-postadress och roll, och andra inte obligatoriska uppgifter som du eventuellt har lagt till (hobbyn, mobilnummer osv.).

Som studerande i Moodle: inlämning av uppgifter och diskussionsforum

Moodle-kursernas mest använda möjligheter är utöver distributionen av material till de studerande, diskussionsforumet och inlämningen av uppgifter (filer, skriftliga uppgifter).

Inlärningsuppgifter kan lämnas in som bilagor till meddelanden i diskussionsforumet, men ofta har kursen ett eget inlämningsområde på kursområdet: inlämning av individuella uppgifter (stängd, visas endast för läraren) eller en öppen mapp för inlämning av uppgifter (visas för alla kursdeltagare). Kursens lärare bestämmer om inlämningen visas för alla kursdeltagare eller bara för läraren. På bilden visas Inlämning av essäuppgift endast för läraren, medan Inlämning av grupparbeten är öppen för alla kursdeltagare.

Om du klistrar in text från Word
Kontrollera att det inte kommer med onödig formatering när du klistrar in texten (t.ex. från Word). I texteditorn finns knappen Rensa HTML skapat med Word för sådana situationer. Tumregeln är att en text kan formateras först i Moodle (med Moodles egen texteditor). Se den närmare (finska) anvisningen vid behov.

Diskussionsforum

På diskussionsforumets första sida visas meddelanderubriker, vem som börjat diskussionssträngen (eventuellt med foto), antalet svar, antalet olästa meddelanden samt det sista inläggets datum (datum och klockslag). Det är också möjligt att söka meddelanden med sökord (Sök i diskussionsforum).

Du kan få meddelandena från diskussionsforumet genom att Prenumerera på detta diskussionsforum på diskussionsforumets första sida, ifall prenumeration inte är förvalt. För närmare information läs ovan Profilinställningar.

När du vill börja en ny diskussion/diskussionssträng klicka på Lägg till ett nytt diskussionsämne. I exempeldiskussionen finns två diskussionssträngar. Meddelandena öppnas när du klickar på rubriken.

Ett meddelande skickas vidare till prenumeranternas e-postadresser 30 minuter efter det att du skrivit och sparat meddelandet. Under dessa 30 minuter kan du också göra ändringar i meddelandet. Om du vill att meddelandet skickas direkt till kursdeltagarna, ska du kryssa förSkicka e-post nu (se bilden). I praktiken skickar Moodle utgående meddelanden med 5 minuters mellanrum. Även om meddelandet skickas direkt är det möjligt att göra ändringar, men ändringarna syns inte i det meddelande som redan skickades.

Diskussionsträngarna kommer in under varandra och Visa svarslista, med det senaste först är förvalt (se bilden). Användaren kan själv välja om svaren ska visas t.ex. i trådad form eller nästlad form. Inställningen kan ändras vid rullgardinsmenyn uppe på sidan.

Välj Svara när du vill svara på ett diskussionsinlägg. Svaret får automatiskt samma rubrik som det första meddelandet, så kom ihåg att ändra rubriken så att den beskriver innehållet i ditt meddelande. Du kan ändra eller ta bort ditt meddelande under 30 minuter efter det att du har skickat meddelandet, men inte senare. Om du av någon anledning vill göra det senare, kan du kontakta din lärare.

Inlämning av skriftliga uppgifter

Uppgifterna kan i regel inlämnas som bifogade filer eller skrivas direkt i Moodles texteditor, där läraren kan ställa in den tid inom vilken texten ska lämnas in. I regel skriver man uppgiften som vanligt t.ex. i Word och laddar upp den färdiga filen i Moodle med Browse > Ladda upp denna fil. Beroende på lärarens inställningar kan man ladda upp flera filer på en gång eller endast en fil. Ge din fil ett beskrivande namn utan skandinaviska tecken (åäö).

Det finns olika sätt att samla in uppgifter i Moodle och vi beskriver tre i denna anvisning.

Inlämning med filer

De individuella uppgifterna lämnas in till kursens lärare, de andra kursdeltagarna ser alltså inte varandras individuella uppgifter. När inlämningstiden har gått ut kan läraren ge feedback i Moodle på samma ställe där du lämnade in uppgiften. Inlämningen av en fil börjar vid Ladda upp en fil, hämta sedan din fil från din datorn eller minnessticka och klicka på Ladda upp denna fil.

Nättext

När du lämnar in en nättext, klicka först på Redigera min inskickade uppgiftslösning. Skriv texten direkt i Moodles texteditor eller kopiera manuellt t.ex. från Notepad eller Wordpad (kopiera + klistra in) i texteditorns fält Inskickad uppgift.

Hjälp när problem uppstår

Hjälp till studerande

Kontakta i första hand läraren på kursen när du har problem med innehållet i en Moodle-kurs (kursnyckel, material, uppgifter, tenter, diskussionsforum, anvisningar, kursfordringar, tidtabeller m.m.). Varje lärare ansvarar för innehållet i sitt kursområde.

Vid mer allmänna problem med användningen av Moodle kan studerandena kontakta Helpdesk, helpdesk@helsinki.fi eller telefon (09) 191 55555 (mest på finska). Ytterligare information: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/helpdesk/ (på finska) eller http://www.helsinki.fi/atk/svenska/tjanster/kundtjanst.html (på svenska, kort)

 • No labels