Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moodlessa työskentely opiskelijana

Moodlen käytetyimpiä toimintoja ovat opettajien jakaman materiaalin lisäksi ovat 

  • verkkokeskustelu
  • oppimistehtävien palautus (tiedostot, kirjalliset tehtävät)
  • erilaiset ryhmätyöt ja itse- ja vertaisarviointitehtävät.

Toiminnoista opettaja valitsee työskentelyyn parhaiten sopivimmat. Esimerkiksi tehtävät voidaan palauttaa keskustelualueelle, jolloin kaikki kurssilaiset näkevät työt ja voivat kommentoida niitä. Oppimispäiväkirjat ja muut henkilökohtaiset tuotokset palautetaan todennäköisesti taas Tehtävä-aktiviteetilla, jolloin palautus näkyy vain opettajalle.

Moodle tukee myös ryhmätöiden tekemistä. Tämä edellyttää opettajalta, että hän on muodostanut kurssilaisista pienryhmät Moodleen. Asetuksista riippuen näet ryhmäjaon Osallistujat-kohdasta. Ryhmät voivat olla ns.

  • erillisiä ryhmiä, jolloin ryhmäläiset keskustelevat ja/tai työskentelevät suljetuissa omissa ryhmissään ja eivät näe muiden ryhmien työskentelyä tai
  • näkyviä ryhmiä, jolloin opiskelijat keskustelevat ja/tai työskentelevät omissa ryhmissään, mutta näkevät myös muiden ryhmien työskentelyn. 

Ryhmätyön tekemiseen ryhmäkohtainen (joko kaikille kurssilaisille tai vain ryhmäläisille ja opettajille näkyvä) wiki on järkevä vaihtoehto, jonka lisäksi vastaava ryhmän oma keskustelualue on hyödyllinen esim. asioiden sopimisessa. Joskus myös Tehtävä-aktiviteetilla kerätään ryhmätöitä. Kysy opettajaltasi lisää, jos käytetty työkalu vaikuttaa hankalalta tai käytännöt ovat epäselviä.


Eniten käytettyjä toimintoja esitellään seuraavissa:

Keskustelualue opiskelussa

Tehtävänpalautus

Tentti

Wiki ryhmä- ja yksilötehtävissä

Työpaja (vertais- ja itsearvionti)

Opiskelijana näet edistymisesi näin