Child pages
  • Yleistä Moodlesta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleistä Moodlesta

Moodle on Helsingin yliopistossa käytettävä verkko-oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista ja yhteisöllistä työskentelyä kursseilla. Selainohjelmien eroista johtuen Moodle saattaa toimia eri selaimilla eri tavoin, ks. suositellut selaimet.

Moodlessa on mahdollisuuksia monenlaiselle opiskelijoiden ja opettajien väliselle vuorovaikutukselle. Moodlea voidaan käyttää esimerkiksi kurssin ilmoitustauluna, opetusmateriaalien jakamiseen, verkkokeskustelemiseen, tenttimiseen tai oppimistehtävien/tiedostojen palautukseen, sen mukaan mitä työkaluja ja toimintoja kurssin vastuuopettaja on kurssille valinnut käytettäväksi.

Helsingin yliopiston Moodlen etusivusta (ennen kirjautumista).  

Esimerkki Katsaus kursseistani -sivusta (kirjautumisen jälkeen).

Esimerkki Moodle-kurssin etusivusta (kirjautumisen jälkeen). 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save