Child pages
  • Miksi en näe kaikkia kurssisisältöjä kurssialueellani?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oletusarvoisesti kurssialueella näkyy vasemman ja oikean reunan lohkojen lisäksi varsinainen kurssisisältö keskipalstassa kaikki osiot kerralla. Voit kuitenkin säätää sisällöt näkymään osio kerrallaan. Tällöin kurssialue näyttää kuten kuvassa alla: näkyviin valittu osio näkyy "nollalohkon" alla, ja alimpana näkyy pudotusvalikko, josta voit vaihtaa näkyvää osiota.

Näkyvyys vaihdetaan osion oikeassa yläkulmassa olevaa ruutua (kuvassa ympyröitynä) klikkaamalla.