Child pages
  • Miksi kurssialueeni ei näy Omat kurssini -listassa?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Navigointi-lohkossa on kohta Omat kurssini, johon käyttäjän kurssit listautuvat. Huomattavaa tässä listassa on, että siinä näkyy enintään 20 ensimmäistä kurssialuetta. Nämä 20 ensimmäistä määräytyvät samasta järjestyksestä kuin Katsaus kursseistani -näkymässä.

Kurssialueelta toiselle kannattaa siirtyä yläpalkin Katsaus kursseistani -linkin ja siitä aukeavan Katsaus kursseistani -sivun kautta. Näin varsinkin, jos sinulla on niin paljon kurssialueita, etteivät ne kaikki näy Navigointi-lohkon Omat kurssini -listassa. Jos kurssialueesi ei näy Katsaus kursseistani -sivullakaan, tarkista tämä ohje.