Skip to end of metadata
Go to start of metadata

UKJ-strategiaryhmä kokous 3

Aika: 28.5.2012 klo 13.00 - 15.17

Paikka: Etäkokous, https://connectpro.helsinki.fi/vallila-ukj/

Kutsutut/osallistuminen

Nimi (organisaatio)

Kirjastosektori

Osallistuminen

Haavisto Tuula (Tampereen kaupunginkirjasto)

Yleisten kirjastojen neuvosto

X

Jauhiainen Annu (Kansalliskirjasto)

Kansalliskirjasto

X

Luokkanen Sinikka (HAMK)

pj, AMKIT-konsortio

X

Palonen Vuokko (Tritonia)

Linnea2-konsortio, SYN

X

Vainikka Eila (Suomen kuntaliito)

Erikoiskirjastojen neuvosto

X

Hormia-Poutanen, Kristiina (Kansalliskirjsato)

Kansalliskirjasto

X

1. Kokouksen avaus

 Kokous avattiin klo 13.05

2. Kuulumisia
 •  28.5.2012 OKM-palaveri: Annu Jylhä-Pyykönen, Hannu Siren ja Anne Luoto-Halvari OKM:n puolelta
  • kehoitettiin ottamaan yhteyttä Ilmari Hyvöseen (OKM) ja Timo Wallin (VM)
  • ensi vuoteen valmistautuminen on nyt aika kriittinen kysymys
  • vastuuasiat mm. vastuuorganisaatio pitää keskustella päättä
 • 14.5.2012 OKM-palaveri: Minna Karvonen, Hannu Sulin ja Barbro Wigell-Ryynänen
 

3. IT-kustennus kysely

 •  Kysely 
 • Kommentit - muutokset:
  • 1 kysymys:
   • NYT: Yleisten kirjastojen osalta toiveena on, että niin sanotuista kirjastokimpoista tulisi vain yksi vastaus. Jos tulee useampia vastauksia, niin pitäkää huoli, että yhteiset kustannukset tulevat vastattua vain kerran. MUUTOS: yhdistettään 4 tähän kohtaan
  • 2 ja 3 yhdistetään, lisätään kansalliskirjasto ja eritytetään korkeakoulukirjasto konsrotiotasolle sekä erikoiskirjastohin maininta "ei Linnea-kirjastot"
  • Kysymys 5
   • LISÄYS: Yleisissä kirjastoissa on tyypillisesit käytössä virkailijajärjestelmä ja verkkokirjasto-ohjelma (esim. Origo ja Areena), ja kysely koskee molempia näitä järjestelämiä.
  • Kysymyksissä 6-9 VAIN NUMEROT KELPAAVAT
  • Kysmys 8: Kirjastojärjestelmän palvelimen ylläpidon henkilöstökulut ja työaika (sekä IT- että kirjastonimikkeellä olevat) => UUSI VERSIO  Kirjastojärjestelmien ylläpito- ja kehittämiskustannukset sekä mahdollisten paikallisten/omien kirajstojärjeltemäpalvelimen ylläpidon.
 • Vastusaika juhannuksesta elokuun loppuun.
 • Vastauspyynnöt lähettäminen: 
  • AMKIT-konsiot - Sinkka lähettä viestin
  • Yleiset kirjastot: Tuula
  • Linnea2: Vuokko
  • Erikoiskirjastot: Eila
 • Kaikki Axielin asiakaskirjastot ovat saaneet Aurorasta tarjoukset.
4. YKN-hanneet: Avoin kirjasto 2013 -hanke & Rovanimen hanke
 • Joensuun hankkeen vetäjä Ari Mäkiranta on mukana UKJ-valmisteluryhmässä. Samoin Rovaniemen hankkeen osalle on tiivit yhteydet (Ritva Nurminoro valmisteluryhmän jäsen).
5. Ensi vuoteen valmistautumisesta ja tulevaisuuden vastuumäärittelyistä
 •  aktiivisesti syksyllä lähteä hakemaan lisärerussia välivaiheelle
  • Kansalliskirjaston arvio on 3 htv
   • metatietohankkeeseen on saatu erillistä rahoitusta OKM:stä sekä Kupo-puolelta
  • rahoitusta haettaisiin alkusyksystä sekä OKM:stä että ValtIT:stä (VM:stä)
   • kokonaissuunnitelma ja haetaan yhtä aikaa .... hakemukset pitäisi jättää syyskuun alussa
   • Kansalliskirjasto hakijana & valmistelijoina Tommi Jauhiainen ja Kristiina Hormia-Poutanen ja Sinikka Luokkanen & työryhmä 7 ensi ja sitten valmisteluryhmä
  • SYNin kokous on 18.-19.102012 Helsingissä, johon mennessä olisi hyvä saada rahoitusta eteenpäin
 • yleisten kirjastojen mielialaan vaikuttaa tosi paljon Evergreen
  • yhteentoimivuus KDK:n ja metatietovarannon kanssa
6. Seuraava kokous

Työseminaari tehdään Doodle.

7. Kokouksen päättäminen
 • No labels