Child pages
  • Palvelut - 8 Poisto ja (tai) pitkäaikaskäyttö
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nykytila

#

Palvelu

Tukee tavoitetta

Kuvaus

Vastuu (rooli)

Sidosryhmät

Prioriteetti (0/5 - 5/5)

kehittämistarve

Muuta

1

Tilauksen lopettaminen/käyttöoikeuden päättyminen

 

Poistetaan tietueet järjestelmästä/deaktivoidaan SFX:stä. Erilaisia käytäntöjä.

 

 

 

Muutosten helpottaminen

 

2

Pitkäaikaiskäytön järjestäminen

 

Sopimuksessa on tai ei ole määritelty. Hoidetaan tapauskohtaisesti.

 

 

 

Sujuvasti järjestettävissä sopimuksen edellyttämällä tavalla

 

Tavoitetila

#

Palvelu

Korvaa (osin tai kokonaan) nykyisen palvelun

Tukee tavoitetta

Kuvaus

Vastuu (rooli)

Sidosryhmät

Prioriteetti (0/5 - 5/5)

Muuta

1

Tilauksen lopettaminen/käyttöoikeuden päättyminen

 

 

Muutokset metatietoihin helposti, historiatieto kuitenkin säilyttäen

 

 

 

 

2

Pitkäaikaiskäytön järjestäminenSujuvasti järjestettävissä sopimuksen edellyttämällä tavalla

  • No labels