Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

110 - Huvuduppslag - Institutionsnamn (NR)

Institutionsnamn som huvuduppslag i bibliografisk post.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (NR)

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext.

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NR)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Är numreringen flerledad och avser underordning upprepas delfältet.

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) 
Se Kontroll- och länkdelfält.

4 Funktionskod (R)
Se MARC 21 Funktionskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

110 2# ‡a Teknillinen korkeakoulu. ‡b Sähkömekaniikan laboratorio.

110 2# ‡a Suomen taksiliitto. ‡b Liittokokous ‡n (19 : ‡d 1987 : ‡c Lahti)

110 1# ‡a Espoon kaupunki. ‡b Kiinteistövirasto. ‡b Mittausosasto.

110 2# ‡a Finska turistbyrån (Stockholm)

110 2# ‡a Jaakko Pöyry (företag)

110 2# ‡a Tasavallan Presidentti (musikgrupp)

110 2# ‡a Metallica, ‡e esitt.

110 2#‡a Maailman luonnonsäätiö.‡bSuomen rahasto.

110 2# a Åbo Akademi. b Institutet för folklivsforskning.

  • No labels