Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

841-88X - Bestånd, elektronisk adress etc.

Fälten 841-855 och 863-878 (lokalsignum och beståndsuppgifter) kan i vissa MARC 21 -tillämpningar (då separat beståndspost ej används) förekomma även i det bibliografiska formatet

Andra fält än de beskrivat här finns i MARC 21 Beståndsformatet (tillsvidare finns det inte en finlandsvenk bearbetning om beståndsformatet).

  • No labels