Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

345 - Rörliga bildens projceringsegenskaper (R)

Tekniska uppgifter.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Esitysmuoto (R)

a Formen för presentation (R)
Heijastettavan kuvan tuottamiseen käytetty muoto. ?

b Heijastamisnopeus (R)

b Projektionsnabbhet (R)
Nopeus, jolla heijastuslaitteen tulee toimia, jotta se voi toistaa liikkuvan kuvan. ?

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

345 ## ‡a 3D ‡b 48 fps ‡2 rda

345 ## ‡a Cinerama ‡b 24 fps ‡2 rda

  • No labels