Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

013 - Patentnummer (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Nummer (NR)

b Landkod (NR)
För patent utfärdade av annan entitet, koda uppgiften i delfält ‡f.
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

c Typ av nummer (NR)

d Datum (R) 
År, månad och dag enligt mönstret yyyymmdd.

e Dokumentets status (R)

f Utfärdare av dokumentet (R)
Avser land eller institution som utfärdat dokumentet: Utfärdande land anges med kod enligt MARC Code List for Countries.
Namn på utfärdande instiution kan skrivas ut i klartext enligt MARC 21-standard skall uppgiften dock anges med kod enligt MARC Code List for Organizations.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

013 ## ‡a 67-SC41534 ‡b gw# ‡c C1 ‡d 19671108

013 ## ‡a 82-US1336 ‡c A ‡d 19820928 ‡f SzGeWIPO

013 ## ‡a 93-10077 ‡b xxu ‡c patent ‡d 19930322 ‡e continuation

  • No labels