Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

365 - Marknadspris (R)

Avsett för bokhandelns information: bokhandelspris, ONIX priskod, giltighetstid för angivet pris, landkod, valuta, momssatser m.m.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Priskod enligt standard angiven i ‡2 (NR)

b Marknadspris (NR)

c Valutaenhet (NR)

d Kod för enhet som prissättningen avser (NR)

e Anmärkning (NR)

f Datum fr.o.m. Vilket priset gäller (NR)
Datumformat i ‡f-‡g: yyyymmdd

g Datum t.o.m. Vilket priset gäller (NR)

h Skattestats 1 (NR)

i Skattestats 2 (NR)

j Landkod enligt ISO 3166-1 (NR)
Koden tas från en förteckning, se ISO 3166-1, Codes for the Representation of Names of Countries.

k Landkod enligt MARC Code List for Countries (NR)
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

m Organisation som fastställt priset (NR)

2 Standard för priskod angiven i ‡a (NR)
Koden tas från en förteckning, se Price Type Code Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

365 ## ‡a 01 ‡b 45.00 ‡c USD ‡d 00 ‡2 onix-pt

365 ## ‡a 02 ‡b 0.59 ‡c GBP ‡d 01 ‡j GB ‡h S 0.50 17.5 0.59.09 ‡2 onix-pt

  • No labels