Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

111 - Huvuduppslag - Konferensnamn (NR)

Konferensnamn som huvuduppslag i bibliografisk post.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 Namn inlett med inverterat personnamn.

1 Namn på administrativ enhet.

2 Namn i rak följd.

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Namn på konferens eller administrativ enhet

c Konferensort (NR)

d Konferensår (NR).
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NR)

j Funktionsterm (R)

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR).

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Konferensnamn när #a innehåller namn på administrativ enhet (NR)

i AACR2-baserade fält

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

4 Funktionskod (R)
Se MARC 21 Funktionskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

111 2# ‡a Paleobotaniikan jatkokoulutuspäivät ‡n (1 : ‡d 1990 : ‡c Mekrijärvi)
245 14 ‡a The first meeting of Finnish palaeobotanists : ‡b state of the art in Finland, May 2-4, 1990 = Paleobotaniikan jatkokoulutuspäivät Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusasemalla 2.-4.5.1990 / ‡c Elisabeth Grönlund (toim., ed.)

111 2# ‡a Maailman rauhanvoimien kongressi ‡d (1973 : ‡c Moskova)
245 10 ‡a Maailman rauhanvoimien kongressi Moskova, 25-31.10.1973 : ‡b asiakirjat ja L. I. Brezhnevin puhe.

111 2# ‡a Chicago Linguistic Society ‡n (28 : ‡d 1992 : ‡c Chicago, Ill). ‡e Regional Meeting.
245 10 ‡a CLS 28 : ‡b papers from the 28th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society.

111 2# ‡a Symposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes ‡d (1979 : ‡c Otaniemi, Finland) ‡4 fnd
245 10 ‡a Underground disposal of radioactive wastes : ‡b proceedings of a Symposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes /‡cjointly organized by the International Atomic Energy Agency and the OEDC Nuclear Energy Agency and held at Otaniemi, Finland, 2-6 July 1979.

111 2# ‡a Expo '70 ‡c (Osaka, Japan)
245 10 ‡a Japan World Exposition, Osaka, 1970: official report.

110

2#|a Japanese Association for Animal Cell Technology. |b Meeting |n (10th : |d 1997 : |c Nagoya-shi, Japan)

245

10 |a Animal cell technology : |b basic & applied aspects : proceedings of the Tenth Annual Meeting of the Japanese Association for Animal Cell Technology, Nagoya, Japan, November 5-8, 1997 / |c edited by Y. Kitagawa, T. Matsuda, and S. Iijima.

  • No labels