Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

042 - Katalogkod (NR)

En eller flera koder anger att autentiseringscentral har kontrollerat nationella databasens post.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Library of Congress Authentication Code

Koden bevisar att posten är kontrollerad på ett visst sätt. Koden tas från en förteckning, se MARC Authentication Action Code List.

Exempel

042 ## ‡a lc ‡a nsdp

042 ## ‡a lcnuc

  • No labels