You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

007 - (A) Kartor

Kartografiskt material med undantag för jordglober.

00 Bärartyp

a Karta

01 Särskild bärarbeteckning

d Atlas

g Enkel karta i diagramform

j Karta.
En himlakropps yta, hel eller delvis, i tvådimensionell återgivning.

k Profil.
Presentation av ett plan vinkelrätt mot en himlakropps yta.

q Modell

r Fjärranalysbild
För detaljerad kodning, använd 007/00r (fjärranalysbilder).

s Sektion.
Profil med bakomliggande strukturer.

u Ospecificerad bärare

y Perspektivbild

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad

 | Fyllnadstecken. Får även vara #

03 Färg

a Kartan är i en färg
Hit även svartvita kartor.

c Kartan är i flera färger

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Material

a Papper, papp
Alla sorters cellulosa utom trä.

b Trä
Hit även träfibermaterial som spånskiva, masonit, plywood och MDF.

c Sten

d Metall

e Syntetiskt material
Hand- eller maskintellverkat konstmaterial, annat än textil (kod g), plast (kod i) och vinul (kod l).

f Skinn
Hit endast obearbetat djurskinn eller obearbetad djurhud.
Se även läder (kod v), pergament (kod w) och velin (kod n).
Vid tveksamhet föredras kod v (läder).

g Textil
Används för alla textilier, vare sig de är gjorda av naturliga eller syntetiska fibrer.

i Plast
Se även kod l (vinyl).

j Glas

l Vinyl
Vid tveksamhet föredras kod i (plast).

n Velin
Särskilt tunna pergamentkvaliteter gjorda av skinn från mycket unga eller ofödda djur.
Vid tveksamhet föredras kod w (pergament).

p Gips
Hit även blandningar mellan exempelvis sand och gips.

q Positivt foto på mjuk bas
Exempel: Diapositiv på film

r Negativ fotografisk bild på mjuk bas.
Exempel: Fotonegativ på film

s Positivt foto på hård bas.
Exempel: Diapositiv på glasplåt

t Negativ fotografisk bild på hård bas.
Exempel: Negativ glasplåt

u Okänt material

v Läder
Preparerat djurskinn eller preparerad djurhud, annat än pergament (kod w) och velin (kod n).
Se även skinn (kod f).

w Pergament
Material framställt av djurskinn, tidigare huvudsakligen använt för handskrifter och officiella dokument, numer även till finare bokbinderiarbeten.

y Annan bas
Annat än q, r, s, t.

z Annat material

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Typ av reproduktion

f Faksimil

n Ej tillämplig.
Resursen är ej en reproduktion.

u Okänd reproduktionstyp

z Reproduktion men ej faksimil

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

06 Produktionstekniska detaljer

a Blåkopia

b Fotokopia

c Korrekturavdrag, färgprov

d Kopia på film u Detaljer okända

z Andra detaljer

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

07 Positiv eller negativ polaritet
Avser endast fotokopior och fotografiska avbildningar.

a Positiv polaritet
Mörkt mot ljus bakgrund.

b Negativ polaritet
Ljust mot mörk bakgrund.

m Positiv och negativ polaritet i kombination

n Ej tillämplig
Resursen är inte en fotografisk reproduktion.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels