You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

088 - Rapportnummer (R)

Raporttinumero, joka ei ole minkään standardin mukainen. ISRN-tunnus ja muut standardoidut raporttinumerot merkitään kenttään 027 (ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero).

Rapportnummer som inte är standardenlig. ISRN-beteckning och andra standardiserade rapportnummer anges i fält 027 (ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Rapportnummer (NR)

z Makulerat/ogiltigt rapportnummer (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

088 ## ‡a STRATLAB-71-98

088 ## ‡a NASA-RP-1124-REV-3 ‡z NASA-RP-1124-REV-2

088 ## ‡z NASA-TN-D-8008

  • No labels