Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Haku kuvailusäännöistä

Sisällysluettelo

A.9 Symbolit yms.

Symboli tai muu merkki, jota ei voida jäljentää, korvataan kuvailussa sitä vastaavilla kirjaimilla tai sanoilla, mikäli mahdollista. Korvaava ilmaus merkitään hakasulkeisiin ja tehdään selittävä huomautus, jos sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille. Jos copyright-merkkiä ei voida käyttää, se korvataan lyhenteellä cop. käyttämättä hakasulkeita.

Esim.

[3.] p.


Alue 7: Painoksen numero nimiösivulla merkitty kolmella tähdellä.

/ by [E.B.C.]


Alue 7: Author's initials represented by musical notes
Toim. huom.: Tekijän nimikirjaimet merkitty nuotein.

I [love] Paris


Alue 7: The word "love" in the title is represented by a heart symbol
Toim. huom.: Sanan “love” sijasta nimekkeessä sydänkuvio.

Splinters, historical, sacred and profane, partly from off that standard

[oak], our blessed constitution


Alue 7: The word "oak" is represented by a woodcut of the tree
Toim. huom.: Sanan “oak” sijasta nimekkeessä tammea esittävä puupiirros.

[At]fer


Alue 7: The word “at” in the title is represented by the symbol @
Toim. huom.: “At”-merkki kirjoitettu nimekkeessä @.

, cop. 2009
Toim. huom.: Julkaisussa ©2009.


  • No labels