Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Inledning

Bibliogafisten tietojen formaatti on suunniteltu painettujen tekstiaineistojen ja tekstikäsikirjoitusten, elektronisten aineistojen, karttojen, nuottijulkaisujen ja äänitteiden, jatkuvien julkaisujen, visuaalisten ja sekalaisten aineistojen kuvailuun. Bibliografinen kuvailu sisältää yleensä nimeketiedot, henkilönnimet, asiasanat, huomautukset, julkaisutiedot ja ulkoasutietoja. Formaatti sisältää tietoelementtejä seuraaville aineistotyypeille ?

Monografiska textresurser - resurs i form av mångfaldigad text

Fortlöpande textresurser - t.ex. tidskrifter, dagstidningar och årsböcker. Också benämnd seriell publikation och periodika.

Elektroniska resurser - dataprogram (innefattar program, spel, typsnitt), numeriska data, datorbaserad multimedia, nätbaserade system och tjänster. Dessa medietyper kan också kodas som andra medietyper, om innehållet så bestämmer.

Kartografiska resurser - i tryck, elektronisk form eller mikroform baserad på tryck

Noter

Musikaliska resurser eller ljudupptagningar

Grafiska resurser - form lämpad för projektion

Blandade resurser - främst arkiv- eller handskriftssamlingar med olika former av innehåll. Kan innehålla både monografier och periodika.

Bibliografiska posternas former

Bibliografiset MARC-tietueet erottuvat muista MARC-tietueista koodeilla, jotka merkitään nimiön merkkipaikkaan 06 (Tietueen tyyppi). Koodeilla ilmaistaan seuraavia bibliografisten tietueiden tyyppejä:

Text -- Language (textual) material

Handskrift (text) -- Manuscript language (textual) material

Elektronisk resurs -- Computer file

Karta -- Cartographic material

Handskrift (karta) -- Manuscript cartographic material

Nottryck -- Notated music

Handskrift (noter) -- Manuscript music

Ljud -- Nonmusical sound recording

Ljudupptagning -- Musical sound recording

Projektion -- Projected medium

Bild -- Two-dimensional nonprojectable graphic

Föremål -- Three-dimensional artifact or natural objects

Multimedia

Blandad resurs -- Mixed material

Fyllnadstecken

Fyllnadstecken (ASCII 7C hex), som här anges med ett vertikalt streck (|), kan användas i vissa positioner i fält 006, 007 och 008 och i länkfältens (760-787) delfält 7. Fyllnadstecken får ej användas i någon position i postetiketten, och inte heller i fältkoder, indikatorer eller i delfältskoder. Fyllnadstecknet anger att formatet kräver användningen av en kod, men att katalogiseraren inte velat ange någon kod.

  • No labels