Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

086 - Klassifikation för statliga publikationer (R)

Virallisen tahon antama luokitus maissa, joissa virallisjulkaisujen luokitus on käytössä.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Klassifikationssystem

# Klassifikationssystem angivet i #2

Luokitus perustuu muihin kuin Yhdysvaltain tai Kanadan käyttämiin kaavioihin.

0 Superintendent of Documents Classification System

Antajana U.S. Government Printing Office.

1 Government of Canada Publications : Outline of Classification

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Klassifikationskod (NR)

z Makulerad/ogiltig klassifikationskod (NR)

2 Kod för klassifikationssystem (NR)

MARC-koodi käytetylle virallisjulkaisujen luokituskaaviolle, kun ensimmäisen indikaattorin arvo on #. Koodi otetaan listalta, ks. Classification Scheme Source Codes.

6 Länkning (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

086 ## ‡a HEU/G74.3C49 ‡2 ordocs

086 0# ‡a A13.28:F 61/2/981 Glacier

086 0# ‡a HE 20.6209:13/45

086 0# ‡a ITC 1.12:TA-503 (A)-18 AND 332-279

086 0# ‡a A 1.1: ‡z A 1.1/3:984

  • No labels