Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

710 - Biuppslag - Institutionsnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet.

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

# Uppgift saknas.
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 Analytiskt biuppslag.
Institutionen eller verket (namn/titel) utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

Delfält

a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (NR)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. inmatas i ordningen #n (nummer), #d (år), #c (ort).

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NR)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

h Medieterm för verk (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (710) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. 

m Besättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

x ISSN (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)
Se fält 700 ovan för registrering av exemplarspecifika institutionsnamnsuppslag.

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)

6 Länkning (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

245 00 ‡a Kainuun puutarhatuotantotutkimus / ‡c [julk.] Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. Kainuun yksikkö.
710 2# ‡a Oulun yliopisto. ‡b Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. ‡b Kainuun yksikkö.

245 00 ‡a Syitä ja seurauksia - 30 parasta ‡h [Äänite]
710 2# ‡a Apulanta, ‡e esitt.

245 00 ‡a Kompleksi 1947-1997 / ‡c [toimittajat: Terhi Pylkkänen, Jari Salo ja Risto Selin]
260 ## ‡a Helsinki : ‡b Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Kompleksi, ‡c 1997 ‡e (Vantaa : ‡f Tummavuori) 710 2# ‡a Kompleksi (Helsingin yliopisto)

245 00 ‡a Kinopalatsi ‡h [Elektroninen aineisto] : ‡b suomalaisen elokuvan kultainen cd-rom / ‡c tekstit ja haastattelut: Peter von Bagh ; käsikirjoitus ja toteutus: Mediayhtiö Sansibar oy.
710 2#‡a Sansibar (mediayhtiö)

245 00 ‡a Kuinka lukea Raamattua.
505 0# ‡a S. 9-103: Raamatun tulkinta kirkossa / Paavillinen raamattukomissio ; suomennos: Talvikki Mattila. - Alkuteos: The interpretation of the Bible in the Church. S. 105-117: Paavi Johannes Paavali II:n puhe Raamatun tulkinnasta kirkossa. S. 119-135: Jumalallisesta ilmoituksesta : Vatikaanin II kirkolliskokouksen marraskuun 18. päivänä 1965 hyväksymä dogmaattinen konstituutio. - Alkuteos: De divina revelatione.
710 1# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Paavillinen raamattukomissio.
710 1# ‡a Vatikaanin kirkolliskokous ‡n (2 :‡d 1962-1965)

245 00 ‡a Nokian kaupungin kulttuurilautakunnan julkaisuja.
710 1# ‡a Nokia. ‡b Kulttuurilautakunta.

245 00 ‡a MITA : ‡b Mobile Internet technical architecture / ‡c Nokia.
710 2# ‡a Nokia (yhtiö)

  • No labels