You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

610 - Ämnesord - Institutionsnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

Ks. ensimmäisen indikaattorin arvojen selitykset kentästä 110.,

Se beskrivningen för indikator 1 i fält 110 .

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet.

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 LCSH for children's literature

2 Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 System ej specificerat.

5 Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 System specificerat i ‡2

Delfält

a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.

c Konferensort (NR)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. Inmatas i ordningen ‡n (nummer), ‡d (år), ‡c (ort).

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext.

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NR)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

h Medieterm för verk (NR)

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i en manifestation. Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 630.

m Besättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Jfr även fält 130.

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

v Underindelning - formämnesord (R)

x Underindelning - allmän (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

610 24 ‡a Kuninkaallinen Turun Akatemia.
610 24 ‡a Helsingin yliopisto ‡x historia.

610 24 ‡a Beatles (yhtye)

610 24 ‡a Helsingin yliopisto. ‡b Biokemian laitos.

610 24 ‡a Kuninkaallinen Preussin jääkäripataljoona 27.

610 24 ‡a Lohja (yhtiö). ‡b Sähkölaitos ‡x kartat.

610 24 ‡a Euroopan unioni.

610 14 ‡a Valtion filmitarkastamo.

610 14 ‡a Ulkoasiainministeriö. ‡b Protokollaosasto.

610 10 ‡a France. ‡t Constitution (1946)

610 10 ‡a Great Britain. ‡t Treaties, etc. ‡g Ireland, ‡d 1985 Nov. 15.

610 20 ‡a British Library. ‡k Manuscript. ‡n Arundel 384.

610 10 ‡a Uruguay. ‡t Treaties, etc. ‡g Argentina, ‡d 1974 Aug. 20. ‡k Protocols, etc. ‡d 1982 Dec. 20.

610 20 ‡a Daughters of the American Revolution. ‡b Mary Tyler Chapter (Tyler, Tex.) ‡k Charters and regulations.

610 20 ‡a United States Strategic Bombing Survey. ‡t Reports. ‡p Pacific war ‡v Indexes.

610 10 ‡a United States. ‡b Army. ‡b Cavalry ‡x History ‡y Civil War, 1861-1865 ‡v Maps.

  • No labels