Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

585 - Anmärkning - Utställningar (R)

Sisältää viittauksen näyttelyyn, jossa kuvailun kohde on ollut esillä.

Refererar till en utställning, där resursen visats.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Tillväxt (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)

6 Länkning (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

585 ## ‡a Exhibited: "Visions of City & Country: Prints and Photographs of Nineteenth-Century France," organized by Worchester Art Museum and the American Federation of Arts, 1982.

585 ## ‡3 Color lithographs ‡a Exhibited: "Le Brun à Versailles," sponsored by the Cabinet des dessins, Musée du Louvre, 1985- 1986.

  • No labels