Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

510 - Anmärkning - Citering och bevakning i referatorgan (R)

Källhänvisning till resursens bibliografiska beskrivning, recension, abstrakt eller index.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Täckningsgrad

Anger på vilken plats i informationskällan  resursen presenteras. För fortlöpande resurser anger indikatorn abstrakts- eller registerdatabasens täckningsgrad. Indikatorns värde kan i bägge fallen användas för att skapa en lämplig standardfras

0 Okänd

Täckningsgraden är odefinierad

1 Fullständig

Abstrakt/registerdatabasen täcker alla artiklar i en fortlöpande publikation och/eller alla nummer i varje volym.

2 Selektiv

Abstrakt/registerdatabasen täcker en del av artiklarna i en fortlöpande resurs.

3 Referensens plats anges inte

4 Referensens plats anges

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Titel på citerande verk (NR)

b Tidsperiod för bevakning av fortlöpande resurs (NR)

c Placering i citerande verk (NR)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

x ISSN för citerande publikation (NR)

3 Del av verket som avses (NR)

6 Länkning (NR)

 8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

510 4# ‡a Monrepos : muistojen puutarha / Eeva Ruoff, ‡c s. 113-114

510 4# ‡a HyperKalevalan kyydissä kohti maailmankyliä : cd-rom-Kalevala esittelee kansalliseepoksen synnyn ja sankarit media-aikakauden nuorille / Lauri Harvilahti. - Helsingin sanomat 30.6.1996, ‡c s. B 3

510 1# ‡a Education index, ‡x 0013-1385 ‡b 1966-

  • No labels