Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

345 - Liikkuvan kuvan heijastamisominaisuudet (T)

Liikkuvan kuvan heijastamiseen liittyvät tekniset tiedot.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Esitysmuoto (T)

Heijastettavan kuvan tuottamiseen käytetty muoto.

b Heijastamisnopeus (T)

Nopeus, jolla heijastuslaitteen tulee toimia, jotta se voi toistaa liikkuvan kuvan.

0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero (T)

Ks. Kontrolliosakentät.

2 Termin lähde (ET)

Osakentissä käytettyjen termien lähde, jos ne on otettu kontrolloidusta sanastosta (esim. rda).

3 Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

6 Linkitys (ET)

Ks. Kontrolliosakentät.

8 Linkki- ja järjestysnumero (T)

Ks. Kontrolliosakentät.

Exempel

345 ## ‡a 3D ‡b 48 fps ‡2 rda

345 ## ‡a Cinerama ‡b 24 fps ‡2 rda

  • No labels